En stad som vågar sticka ut

21 januari 2020

Norrköping är sedan gammalt en industri-, handels- och sjöfartsstad. Fram till 60-talet var även textilindustrin basen i stadens näringsliv. Nu blickar staden framåt och till år 2035 vill man vara en stad för alla. Intervju med Dag Johansson, Samhällsbyggnadsstrateg, Norrköping kommun.

Framtidens städer - Norrköping - puff.jpg
Foto: Pixabay, Wikipedia, Norrköpings kommun, Josef Erixon, Erick Arango Marcano.

Vilka är de största utmaningarna i ert stadsutvecklingsarbete?

– En stor utmaning är att kunna förena arbetet med fortsatt ökad attraktivitet med en stadsutveckling som också binder samman staden socialt. En sammanhållen stad gynnar till exempel korta resor och att alla stadsdelar kan erbjuda ett bra vardagsliv. Att klara kraven på fler bostäder, utbyggnad av arbetsplatser och service är likaså en stor utmaning.

Vilka är de viktigaste frågorna i planerna framåt?

– Att hålla uppe kvaliteten i produktionen av till exempel bostäder när volymen ökar. Norrköping har haft perioder när man inte klarat detta och vägen tillbaka vet vi är lång. En mycket viktig fråga är att göra vardagen enkel för en hållbar livsstil. Norrköping har haft en stark tillväxt av tjänsteföretag och vi tror att detta beror på ett gott stadsbyggande i centrum. Det måste fortsätta.

Hur vill ni att er stad ska uppfattas i framtiden?

– Som en stad som vågar sticka ut lite och som kombinerar stadsbyggandet med vår redan starka kulturprofil.


Vilka aktörer är viktiga att ha med på tåget i arbetet framåt och varför?

– Det viktigaste är att de som ska bygga och förvalta är långsiktiga och vågar lite. Långsiktigheten leder till mer hållbara lösningar och visar att ansvarstagande och framtidstro.

Hur ska ni växa?

– Invånarantalet tror vi kommer öka med 1 000 – 1 500 personer år och det kräver i sin tur 600 – 1 000 bostäder varje år. Vi har en eftersläpning som måste tas igen. Norrköping har för hög arbetslöshet så antalet arbetsplatser behöver öka snabbare samtidigt som arbetsmarknadsregionen ständigt blir större. Att bo i Norrköping i en bra livsmiljö samtidigt som man pendlar till andra ställen för att arbeta kommer bli allt vanligare.

Vad vill ni i framtiden vara ledande inom, och varför?

 – Vi vill vara ledande på att skapa intressanta stadsmiljöer för människors möten och interaktivitet. Dessutom vill vi bygga en stad som hänger samman för att kunna minska segregation och öka känslan av att alla lever i samma stad. Skälet är mycket enkelt, i ett tjänsteproducerande samhälle är detta två av de avgörande faktorerna för framgång. Att skapa fler stadsrum som gör Norrköping till en stad för alla och att korta avstånden mellan människor i olika grupper.


Vad behöver ni från fastighetsaktörer/fastighetsbranschen för att kunna utvecklas på rätt sätt?

 – Vi behöver långsiktighet och förståelse för arkitektonisk och stadsbyggnadsmässig kvalitet. Idag byggs det generellt med alldeles för låg kvalitetsnivå i Sverige vilket kommer slå tillbaka i längden. Aktörerna måste också förstå att ett hus bara är ett hus medan vårt mål som stad bygger på sammanhang och helhet. Att kunna skapa en bra stad kräver ibland att man måste underordna sig ett helhetstänk.

Hur tror ni att ni i framtiden kommer stå er i konkurrensen med andra städer i liknande storlek?

 – Norrköpings framtid hänger i hög grad på vad staden förmår själv. Så är det med all stadsutveckling och särskilt mycket för de städer som har tillväxt och det har Norrköping. Som stad avgör du ditt eget öde och Norrköping har en framgångsrik period bakom sig där staden gått från ett sämre läge till att bli attraktiv. För Norrköping handlar det om att fortsätta den vägen, då kommer det gå bra.