En region på frammarsch

17 juni 2022

Tillsammans verkar regionen för att främja hälsa, tillväxt och hållbarhet där visionen är ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg. Det ska vara attraktivt att både bo, arbeta och leva i länet. Här har man ett tätt samarbete mellan kommunerna vilket gynnar näringslivet. – Tack vare att vi samarbetar har vi hittat nya möjligheter, säger Karin Palmér, Samordnare, Business Region Kronoberg.

Bild: Kronobergsregionen
Bild: Kronobergsregionen

I Kronobergsregionen ingår åtta kommuner, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Regionen har framför allt två styrkeområden i näringslivet, den tillverkande industrin och it-sektorn. 

– Vi har några stora dragare i vår region, bland annat Ikea i Älmhult som verkligen vill knyta sig till kommunen. Vi har även ett annat stort företag, Nibe i Markaryd som bland annat jobbar med luftvärmepumpar, de expanderar väldigt mycket just nu och går på högtryck. Vi har en väldig bredd i industrin, men som många andra har vi problem med kompetensbristen. Vi ligger också i ett område med höga elpriser just nu vilket såklart också påverkar, säger Karin Palmér, Samordnare, Business Region Kronoberg.

Lockar nya etableringar

Läget i regionen är just nu stabilt, Business Region Kronoberg har en särskild beredskapsmodell man jobbar efter men som på många andra platser runt om i landet finns en brist på bland annat mark, komponenter och kompetens.

–  Det vi brottas med är bland annat markbristen, att hinna med och detaljplanera mark i den utsträckning som man vill. Vi ser också en brist på komponenter, råvaror, höga råvarupriser, höga transportpriser och höga elkostnader. Vad det gäller varsel har det inte hänt så mycket ännu, företagen har rätt så fulla orderböcker, men det är svårt att leverera utifrån förutsättningarna. Gällande kompetensförsörjningen erbjuder vi en regional kompetensmäklarfunktion.

Trots utmaningarna finns det en stor vilja att utveckla regionen och befintliga företag hjälper till att locka nya etableringar, bara en av fördelarna med att vara ett mindre län. 

– Vi är ett litet län och det har många fördelar, vi har nära till varandra, vi samarbetar väldigt mycket mellan kommunerna i Business Region Kronoberg, det är en stor fördel att vi kan hjälpas åt och stötta varandra. Just att man samarbetar har gjort att man har räddat företag som av olika skäl varit på väg att flytta till en annan kommun, tack vare att vi samarbetar har vi hittat nya möjligheter och lyckats hålla kvar dem inom regionen.  Men det finns såklart också nackdelar med att vara en mindre region, bland annat resurser, säger Karin Palmér.

Knyta starkare band

Flera företag tittar på regionen för en potentiell etablering, inte minst gäller det företag inom it-sektorn som vuxit till att bli ett stort kluster i regionen. 

– Ju fler företag det finns inom en viss sektor desto mer intressant blir det för andra företag. Sedan beror det också på läget, exempelvis Ljungby och Markaryds kommuner som ligger nära E4:an och då blir det en del logistikföretag som vill etablera sig där av naturliga skäl. Vi har en del stora aktörer där, bland annat PostNord och CDON.

Framöver hoppas regionen knyta starkare band mot innovation och forskning då näringslivsstrukturen med många mindre företag gör att just det området inte är så starkt. 

– Det är väldigt mycket innovation inom de enskilda företagen och det är för att man samarbetar mycket med varandra. Den sidan behöver vi utveckla ytterligare. Vi jobbar hårt för att få till en hållbarhet i utvecklingen, tillväxten och även omställning. Det finns många möjligheter för företagen att få stöd att ställa om och det är viktigt ur både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv, avslutar Karin Palmér.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.