En plattform för framtidens företag

25 maj 2021

Green Innovation Park, på campus Ultuna i Uppsala, har skapat en miljö för företag som vill delta i den stora klimatutmaningen som vi står inför. Här kan man som medlemsföretag växa och arbeta både branschöverskridande och över kunskapsgränserna. Här möts forskare, industri, näringsliv, start ups, entreprenörer och investerare. Som tillsammans jobbar mot en hållbar framtid.

GIP.jpg
Samtliga bilder: Green Innovation Park

Green Innovation Park startade i Uppsala 2016, som ett projekt mellan Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) och Akademiska Hus. SLU:s mål är att bedriva forskning och utbildning med fokus på att skapa en hållbar samhällsutveckling, men också för att skapa goda livsvillkor på planeten.

I kreativa miljöer

– Green Innovation Park är en innovationshubb där forskningen och näringslivet har möjlighet att komma närmare varandra, beskriver Frida Kempe, kommunikationsansvarig på Green Innovation Park, som varit med från start. Här möts forskare, industri, näringsliv, start ups, entreprenörer och investerare för att tillsammans arbeta för en hållbar framtid.

Företagen här är öppna och vill dela med sig av sin kunskap och vi hjälper gärna till att etablera kontakten med forskare och andra medlemmar.

Den här typen av lyckade samarbeten kräver en fysisk plats och Green Innovation Park erbjuder precis det. Som medlem får man tillgång till ett coworkingkoncept och olika typer av kreativa miljöer.

– Vi har velat skapa en inspirerande, kreativ och inkluderande miljö. Här kan man sitta i vår lounge, i vårt djungelinspirerande rum eller i ett av våra andra aktivitetsbaserade rum där man exempelvis kan gå både armgång eller sitta på en cykelstol. Vi har även tysta rum och givetvis också vanliga kontorsplatser.


Fruktbara samarbeten

Den här miljön har genom åren genererat flera fruktbara samarbeten. Många forskare och företag har startat både projekt och nya företag ihop, berättar Frida Kempe.

– Företagen här är öppna och vill dela med sig av sin kunskap och vi hjälper gärna till att etablera kontakten med forskare och andra medlemmar. Vi jobbar aktivt med nätverksfrukostar, seminarier, workshops och kurser, allt med utgångspunkt i våra medlemmars behov. Green Innovation Park är också en del av SLU Holding som är SLU:s innovationskontor. De arbetar bland annat med affärsutveckling och investeringar, även det är en bra ingång när företag vill samarbeta med forskare. Våra olika verksamhetsdelar kompletterar varandra bra.

Green Innovation Park erbjuder olika nivåer av medlemskap.

– Vi har erbjudanden som täcker hela resan. Man kan börja som student, eller komma hit med en idé, men flera av våra medlemmar är givetvis redan etablerade som företag. Vi har idag ett 60-tal medlemmar, alla med olika behov.

Här kan man växa

Att kunna tillgodose företagens specifika behov är en av Green Innovation Parks styrkor och samarbetet med Akademiska Hus är en ovärderlig hjälp.

– Vi har ibland företag som behöver väldigt specifika lokaler och genom vårt nära samarbete med Akademiska Hus här på campus kan vi alltid lösa det. Hos oss får de alla möjligheter att växa vidare, både fysiskt och inom verksamheten.

Även Green Innovation Park själva växer.

– Vi har precis öppnat på SLU:s campus Alnarp i Skåne och för även en dialog om att kunna öppna på SLU:s campus i Umeå. Vår förhoppning är att kunna öppna ett Green Innovation Park på alla SLU:s större campus, avslutar Frida Kempe.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.