En plats för utveckling

17 april 2023

Helsingborgsrummet var ett uppskattat besöksmål i Oceanhamnen under H22 City Expo med tusentals besökare. Nu flyttar verksamheten till Stadsbyggnadshuset och gör samtidigt plats för Center för innovation som stärker upp stadens närvaro i det nya innovationsdistriktet.

Det var i november 2021 som kommunfullmäktige beslutade att inrätta en särskild plats för dialog kring stadens utveckling. Platsen blev Helsingborgsrummet, en lokal på entréplan i det nya Prismahuset i Oceanhamnen. Helsingborgsrummet öppnade i samband med invigningen H22 City Expo och blev med tusentals besökare under stadsmässan ett uppskattat besöksmål.

Vi tar nu med oss lärdomarna och erfarenheterna till våra lokaler där vi dagligen arbetar med stadsutveckling och möter både invånare och näringsliv.

Besökarna har bland annat att kunna utforska Helsingborg i en fysisk modell med digitala inslag och rummet visar också Helsingborgs utveckling, framtida etableringsmöjligheter samt utvecklingsplaner för olika områden som Östra Ramlösa och Södra staden.

Sedan invigningen har dock antalet besökare minskat och nu flyttar verksamheten till stadens befintliga lokaler i Stadsbyggnadshuset på Järnvägsgatan. Samtidigt frigörs yta för stadens nya Center för innovation som kommer att stärka upp stadens närvaro i det nya innovationsdistriktet.

– Helsingborgsrummet har varit uppskattat och bidragit till ökad kunskap och dialog om stadens framtida utveckling. Vi tar nu med oss lärdomarna och erfarenheterna till våra lokaler där vi dagligen arbetar med stadsutveckling och möter både invånare och näringsliv, säger Anna Möller, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborgs stad.

Utöver den verksamhet som kommer att bedrivas i Stadsbyggnadshuset så arbetar staden med dialog på flera olika sätt. Bland annat digitalt på dialog.helsingborg.se, trygghetsvandringar och genom att bjuda in barn till lekplatsprojekt.

Helsingborgsrummet öppnar i sina nya lokaler i juni.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.