En enkel, grön resa

1 januari 2019

Det ska vara enkelt att bli hållbar och miljömedveten. Och roligt! Börja med att ställ frågan vad ni kan göra, vilka möjligheter och verktyg just ert företag har. Våga sedan testa och ställ krav, både på fastighetsägare och egen personal. Men glöm pekpinnarna. Förklara istället vad ert förändrade beteende kommer att leda till. Och mät resultaten.

Några som gärna lär företag att bli miljömedvetna och hållbara är Hifab, ett projektledningsföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Förutom tjänster för projektledning och strategisk rådgivning har bolaget en bred miljö- och hållbarhetskompetens. Hifab planerar, samordnar, följer upp och utreder miljö- och hållbarhetsfrågor. Och inga pekpinnar är inblandade, menar Maria Hammar, Avdelningschef Miljö i Göteborg. 

- Det handlar istället mycket om nudging, att hjälpa folk att göra rätt. Det ska vara enkelt, det är viktigt. Och samtidigt roligt! Då når man oftare sina mål. Man ska inte gå omkring och ha dåligt samvete för allt man inte gör. 

Gör rätt från början

Just att sätta mål för sitt miljöarbete är viktigt. En plan, som visar vägen framåt, ska fyllas med flera delmål. Det handlar om att göra rätt från början, menar Kristian Henninge, Marknadsområdeschef Syd.

- Man måste börja med att ställa sig frågan hur just vi kan bli mer hållbara. Var ligger vår största påverkan och vilka möjligheter och verktyg har vi?

För de flesta är inköp det lättaste att påverka plus avfall, energi, transporter och mat. 

- Kolla era materialflöden, menar Felicia Tengdahl, Projektledare Miljö. Ofta får man då svar på vilka inköps- och avfallsströmmar som bör prioriteras. Och mät! Det blir så mycket roligare, och man blir absolut mer motiverad, om man ser resultat. 

Återbruka mer

Alla stora bolag, med över 250 anställda och en viss omsättning, måste hållbarhetsrapportera idag. Men för många andra företag gäller det att hitta sin egen nisch. Som också kan innebära en konkurrensfördel, menar Maria Hammar.

- Ett miljötänk kan leda till nya affärsmodeller, många helt i linje med den ökande delningsekonomin.

- Att hyra möbler och kläder är två exempel, fortsätter Kristian Henninge.

- Det är ofta verksamheten som får styra var man gör mest nytta, menar Maria Hammar.

Just nu satsar fler och fler på återbruk. Det märks inte minst på Årets julklapp som ju blev det återvunna plagget. 

- Även inom kontorsinredning blir detta allt vanligare, berättar Kristian Henninge. Att blanda nytt och gammalt, som förut kunde vara pinsamt, har nu istället blivit coolt och helt rätt.

Hifab har precis avslutat ett uppdrag för Aritco Lift AB som i samband med sin flytt hade en tydlig vision. Det nya kontoret består nu av kontorsmöbler som till 75 % är begagnade eller tillverkade av återanvänt material, i kombination med nytillverkade möbler. Det satta målet har till och med överträffats.

Även i själva lokalförändringsprocessen kan man återanvända, menar Maria Hammar. 

- Det handlar om att minska byggavfallet och återbruka både material och inredning. Att se huset som en materialbank och materialet som en resurs. Resultatet blir både en ekonomisk och miljömässig besparing.


Man måste börja med att ställa sig frågan hur just vi kan bli mer hållbara. Var ligger vår största påverkan och vilka möjligheter och verktyg har vi?


Våga ställ krav

Att försöka minska avfallet och återbruka mer i lokalförändringsprocessen är exempel på vad man som hyresgäst kan ställa krav på. 

- Ska man nå resultat måste man våga ställa krav, menar Maria Hammar. Inte minst på sin fastighetsägare och även på sin egen personal. Men det handlar inte om att använda sig av någon piska, det måste som sagt vara roligt.

Och roligt blir det, fortsätter Maria Hammar, om man förklarar och informerar vad resultatet av det nya beteendet innebär. 

- Det gäller att förklara hela kedjan, vad det är vi kan uppnå. Exempelvis att ”äppelskrutten slängs i vår avfallshink på kontoret för att det ska kunna produceras biogas i andra änden”. 

Att agera hållbart handlar mycket om att skapa nya beteenden. Som att släcka lampan när man lämnar ett rum, skriva ut dubbelsidigt, införa fler kärl för sopsortering, åka kollektivt till möten istället för att ta bilen, köra video- eller telefonmöten istället för att resa med mera. 

- Många saker behöver ju inte ens kosta pengar, konstaterar Maria Hammar. Och alla små steg är positiva.

Flexibelt är hållbart

Kristian Henninge fortsätter:

- För en dialog med både fastighetsägare, lokalvårdare och övriga företag i ert hus om vilka möjligheter som finns. Hur mycket avfall kan ni sortera ut, kan ni samordna transporter och/eller inköp?  

Det kommer nya lösningar hela tiden och förutsättningarna för att arbeta hållbart ökar, menar han.

- Till exempel är en aktivitetsbaserad kontorslösning mer hållbar, där fler delar på ytorna och skrivbordsplatserna. På vårt eget kontor här i Göteborg var vi 20 stycken tidigare, nu är vi 40. 

Sist men inte minst, för att säkra resan mot att bli ett mer hållbart företag, är det viktigt att utse en ansvarig. 

- Men det ska vara en funktion, inte en specifik person, menar Maria Hammar. Annars kan det falla. Och vad som ingår i den funktionen är en ledningsfråga.

- Eller varför inte starta en hållbarhetsgrupp, på samma sätt som många företag har en trivselgrupp, tipsar Felicia Tengdahl avslutningsvis. Miljö- och hållbarhetsarbetet ska som sagt vara roligt! 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.