En bättre vardag i staden

11 november 2022

I den politiska debatten förmedlas ofta bilden av klimatomställningen som en väg kantad av uppoffringar. Men flera forskare i Lund tecknar bilden av en vardag som också kan bli bättre än dagens.

Läs intervjun med de tre forskarna, Jamil Khan, Johanna Alkan Olsson och Catharina Sternudd, på Lunds Universitet om hur stadslivet kan te sig om vi lyckas med att nå klimatmålen. 

Till skillnad från vad många tror behöver grönblåa städer inte bli så dyra.

Åtta sätt som staden kan förändras 

  • Staden blir som ett utökat vardagsrum. Med färre bilar blir umgängesytorna fler.
  • Allt händer inte i centrum. Stadsdelarna vitaliseras.
  • Fler träd, inte minst fruktträd.
  • Mer vatten: Dammar, kanaler och vattenblänk.
  • Taken nyttjas bättre – till växter eller solpaneler.
  • Fler butiker erbjuder renoveringstjänster.
  • Mer närodlat och fler kolonilotter.
  • Ett uppluckrat arbetsliv ger mer fri tid att vistas i vår närmiljö.


Läs hela intervjun här: Så blir livet i staden om vi når klimatmålen | Lunds universitet

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.