Dome of Visions

5 mars 2019

Dome of Visions är en mötesplats som utmanar den traditionella synen på hur vi skapar ett hållbart samhälle. Nu finns den i Göteborg men är konstruerad för att kunna flyttas och återvinnas.

Dome.jpg
Bilder: Joakim Kröger NCC

Dome of Visions själva kärna är att vara en mötesplats som utmanar den traditionella synen på hur vi skapar ett hållbart samhälle genom att ge förutsättningar för en dynamisk programverksamhet som välkomnar olika parter och perspektiv, gärna i oväntade konstellationer och över branschgränser. Har du inte varit här ännu? Nu står den på plats i Göteborg, arenan för samtal om framtidens städer. Dome of Visions i Göteborg är ett samarbetsprojekt mellan NCC, Chalmers, Volvokoncernen och Lindholmen Science Park. NCC står som ägare av byggnaden och konceptet.

Går att montera ned

Dome of Visions har funnits i ett antal år, ursprungligen i Danmark och senast i Stockholm på KTH, som ett initiativ för att hitta en mötesplats för aktörer av olika slag i samhällsbyggnadsbranschen. Arenan är en kupolformad byggnad i trä och transparent plast. Konstruktionen, som har en diameter på över 20 meter och en höjd på cirka 10 meter, är ett experiment där material och teknik testas i den inre byggnaden och i klimatzonen utanför. 

Byggnaden är inspirerad av arkitekten Buckminster Fullers långtgående planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan i New York under en kupol på 1960-talet. 

För att kunna ta tillvara på outnyttjade ytor i stadsrummet går Dome of Visions att montera ned och flytta. Ursprungligen uppfördes arenan i Danmark och senast stod den i Stockholm på KTH, som ett initiativ för att hitta en mötesplats för aktörer av olika slag i samhällsbyggnadsbranschen. När det blir dags att ta ner byggnaden för gott kan den till största delen återvinnas.

hyr hela domen

Vill du hyra hela Dome of Visions eller något av konferensrummen? Alla initiativ i Domen har en koppling till hållbarhet eller innovation med människan i fokus. Du kan boka ett mötesrum eller hela Domen när ditt möte eller event kan kopplas till de globala hållbarhetsmålen. Du bokar via Chalmers Konferens och Restauranger

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.