Det viktiga ljuset

7 februari 2019

Att ljuset har stor påverkan på hur vi mår och presterar är väl känt. Därför är belysningen en viktig faktor vid planeringen av en arbetsplats.

Belysning.jpg
Bild: pixabay

Bra inomhusljus kombinerar dagsljus med belysning, och resulterar i att du kan utföra dina arbetsuppgifter utan problem, uppfatta omgivningen rätt och följa dygnsrytmen. Det är grundkraven – och när de uppfyllts är du på god väg mot att ha skapat en både stimulerande och behaglig arbetsmiljö. 

Anpassa efter behov

Eftersom du spenderar många timmar per dag på arbetsplatsen är det viktigt att allmänbelysningen ger ett jämnt och lagom starkt sken i lokalen. Kontrasten mellan den egna arbetsytan och den omgivande miljön ska vara så liten som möjligt.

Möjligheten att variera ljusförhållandena på en och samma plats är också viktig, inte minst ur ergonomisk synvinkel. Har du ett höj- och sänkbart skrivbord ska belysningen fungera lika bra när du arbetar stående som när du sitter ner. Belysningen måste även kunna anpassas till det arbete som ska utföras och dina personliga förutsättningar.

Problem som kan uppstå

Varför är då detta så viktigt? Skälet är att felaktigt utformad belysning kan skapa problem, som trötthet, värk och belastningsskador. Kanske inte direkt, men definitivt över tid.

Huvudvärk och spänningar i nacke, rygg och skuldror är typiska tecken på att du ser för dåligt och därför måste anstränga dig mer genom att skjuta fram huvudet för att bättre kunna se det du arbetar med. Samtidigt är brist på belysning inte den enda tänkbara orsaken – att ständigt bländas av alltför starkt ljus ger också upphov till problem.

Så enkelt löser du problemen

Lyckligtvis kan du och dina kollegor lösa de flesta problemen genom att tänka på några enkla saker. Det finns till och med de som menar att belysningen är en dold resurs hos många företag eftersom bra belysning leder till ökad produktivitet och högre kvalitet – och dålig belysning leder till det motsatta.

Oavsett kan vi slå fast en sak: Genom att planera belysningen på rätt sätt får du både en bättre arbetsmiljö – och positiva effekter i form av en mer stimulerande och attraktiv arbetsplats.

Tre tips för bästa ljusförhållanden:

När du utformar belysningen på din arbetsplats, bör du framför allt tänka på att:

– släppa in så mycket dagsljus som möjligt utan att någon blir bländad,

– ha ett jämnt ljus på arbetsytor och möjlighet att variera styrkan,

– minimera kontrasterna mellan arbetsytor och omgivning.


Källa: AJ Produkter

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.