Det är insidan som räknas

26 januari 2018

Vi vet att människor påverkas av de miljöer de vistas i. Vi vet också att tydlig företagskultur leder till bättre affärer och bättre verksamhet. Trots det är det många chefer och företagsledare som inte drar nytta av möjligheten att tjäna pengar på identitetsskapande arkitektur.

Varför söker du det här jobbet?  Varför skulle jag välja att jobba här?

Replikskiftet ovan mellan en kandidat och en enhetschef är hämtad från verkligheten och visar hur förhållandet mellan företag och anställd har förskjutits under de senaste åren. När arbetslösheten inom många sektorer kryper ner mot rekordlåga nivåer är konkurrensen om kompetent arbetskraft stenhård. Istället för att som företag ha kontroll över vilka medarbetare man förfogar över sitter nu den jobbsökande med trumf på hand. Och kostnaden för att inte lyckas rekrytera rätt medarbetare är minst lika hög som kostnaden att missa en affär. 

Samtidigt går det inte heller att locka nya (eller behålla befintliga) medarbetare med ett fetare lönekuvert. Generation Y och Z som gör sitt intåg på arbetsmarknaden värderar självförverkligande, flexibilitet och identitet högre än lön. Insikten gör att de verktyg som tidigare använts för att skapa incitament hos nuvarande och framtida medarbetare behöver uppdateras.


Har du inte redan påbörjat arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och partner så finns det stor risk att dina konkurrenter hinner före.


För att komplicera bilden ytterligare - majoriteten av de företag som finns idag är verksamma på mättade marknader, vilket gör att leveransen idag i sig inte garanterar någon marknadsandel imorgon. 

Sammantaget kan man konstatera att arbetsmarknaden och generationsväxlingen i kombination med mogna marknader gör att ett företags insida - dess identitet, kultur och fysiska utformning - är en av de viktigaste konkurrensfördelarna. Företagets insida är därmed avgörande för framgång både på kort och lång sikt.

För att ha ett attraktivt och trovärdigt erbjudande till både medarbetare och kunder är behovet av enhetlighet uppenbart. Signalerna som skickas ut från företaget behöver bekräftas av det interna företagsklimatet. Det är till exempel inte trovärdigt att säga att man företräder en modern, öppen och flexibel organisation om arbetsplatsen i sig är hierarkisk och präglas av en låst utformning. 

Med de insikterna som utgångspunkt har det blivit tydligt för fler och fler företagsledare att det med varumärkesbyggande arkitektur går att skapa en plattform på vilken företagets identitet kan vila, och att lönsamhet och attraktiva arbetsplatser hänger ihop. Oavsett om det rör sig om ett kontor, en butik eller hotell går det med hjälp av en väl genomtänkt utformning att påverka och utveckla arbetssätt, kultur, flexibilitet och organisation. Med inomhusmiljön som ett showroom för din verksamhet skapar du en gemensam nämnare som du och dina medarbetare kan samlas kring och vara stolta över.

Och har du inte redan påbörjat arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och partner så finns det stor risk att dina konkurrenter hinner före. 

Börja med att besvara frågan om vilka ni är och vilka ni vill vara. Se frågan om den egna arbetsplatsen som en strategisk kärnfråga och skapa plats att i ledningsgrupp diskutera detta. Fråga nya medarbetare varför de valt att börja hos just er. Var inte rädd för att förändra arbetsplatsen, men se till att vara tydlig i din kommunikation om varför förändringen genomförs.

Tänk också på att en kultur som inte utvecklas förr eller senare dör ut. Se därför inte utformningen av arbetsplatsen som ett isolerat projekt, utan som en ständigt pågående resa. 

Det räcker inte att klistra upp en logotype på en vägg eller måla en fondvägg i företagets profilfärg. Ta hjälp av någon som kan översätta det unika med ditt företags identitet till en fysisk miljö. 

För det är insidan som räknas.


Tobias Welden, Marknads- och kommunikationsansvarig, MER
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.