"Det är för lite fokus på innerstaden just nu"

12 december 2017

Att bygga en stad tar tid och att förändra beteenden likaså. Göteborgs centrum står inför många utmaningar framöver men ett utvecklat plats- och stråktänk kan vara ett viktigt verktyg, projektmodellen BID likaså. Allt handlar om att göra innerstaden mer attraktiv för fler.

Foto: gustavkaiser.se

Hur vi bygger en stad är en process som vi just nu håller på att lära oss, men som tar tid. Det menar Jesper Örtengren, Affärsutvecklingschef handel, Vasakronan.

Fler utmaningar

- Det är oerhört svårt att förändra en stad som redan är satt, det är lätt att glömma bort det. Det går långsamt och att ta de stora greppen är ofta svårt. Det som krävs är samarbete, att flera aktörer drar åt samma håll och förstår planen och visionen. Det här har vi framför oss. Dessutom är vi mitt i ett teknikskifte, konstaterar Jesper Örtengren.

- Vårt sätt att handla har förändrats bara de senaste åren, tiden får utvisa hur detta kommer att påverka i det långa loppet. Det handlar om att beteenden ska förändras, något som bekant tar tid.

Men att den här utvecklingen kommer att påverka utbudet och mixen i innerstaden är ganska säkert.

- Vi tror att innerstaden mer blir ett ställe där man kanske preshoppar och umgås. Vi konverterar redan nu många ytor till både restauranger och caféer. Förutom att vi står inför ett beteendeskifte är Göteborg dessutom inne i en demografisk process där staden växer otroligt mycket.

- Västlänkenprojektet, när stora delar av staden ska grävas upp, kommer att innebära tuffa utmaningar. Då kommer det bli extra viktigt med ett plats- och stråktänk, att programmera olika platser. Det är något vi har jobbat mycket med, vi har bra koll på detta.

Glöm inte innerstaden

Staden måste, enligt Jesper Örtengren, både förtätas och göras attraktivare. Men inte bara utanför centrumkärnan, där just nu alla stora stadsutvecklingsprojekt pågår. Innerstaden får inte glömmas bort.

- Vi har jobbat mycket med projekt i innerstaden, men det finns fortfarande många platser att ta tag i. Varför pågår inte ett upprustningstänk för Östra Hamngatan till exempel, en gata som verkligen förtjänar något bättre.

- Vi har tagit fram en plan och strategi för hur den ska kunna användas bättre. På 1800-talet var det stadens paradgata. Här låg alla de fina butikerna och kanalen, med sina små broar, fanns kvar. Tänk vad härligt att kunna spola tillbaka det bandet! Vi vill att utvecklingen ska röra sig i den riktningen, med respekt för att det i så fall kommer att ta tid. För att nå den visionen hade det krävts att alla går åt samma håll. Att varje gång olika fastighetsägare gör något på Östra Hamngatan ska det följa den gemensamma planen.

Kopplingen mellan Avenyn och innerstaden, Brunnsparken och Gustaf Adolfs Torg är andra exempel på platser som måste tas omhand, enligt Jesper Örtengren.

- Det är för lite fokus på innerstaden just nu, det måste vara en pågående process. En innerstad får aldrig sluta utvecklas, det är viktigt att man har planer både på kort, mellanlång och riktigt lång sikt. Vi måste skapa grupper som är ansvariga för olika områden.

BID, något för framtiden?

Ett verktyg i det arbetet kanske kan bli projektmodellen Business Improvement District (BID) som används flitigt utomlands.

- Jag tror mycket på BID! Det är en projektmodell för platsutveckling där olika aktörer går samman och satsar pengar för att utveckla en utvald, specifik plats. De som investerar ska givetvis få tillbaka sina pengar, det ska löna sig att vara med i ett BID. Just nu är cirka 72 BIDs igång bara på Manhattan. Dock finns inget stöd i lagstiftningen här i Sverige men riktlinjer håller just nu på att tas fram i organisationen ”Svenska stadskärnor”. Exempelvis skulle Brunnsparken kunna utvecklas och tas omhand med hjälp av den här modellen.

Lyckade projekt Att utveckla just Brunnsparken finns med på Vasakronans önskelista och i det arbetet är man en drivande part, tillsammans med andra fastighetsägare. Genom åren har Vasakronan genomfört flera lyckade projekt i innerstaden.

- Vi har t ex jobbat mycket med Vallgatan och skapat ytor för lokala och mindre butiker. Här försöker vi just nu knoppa av och skapa nya ytor för fler. Det är många som efterfrågar lokaler runt 100 kvm. Vi har även kunnat bygga in Arkaden och Kompassen och fått in flera nya, internationella aktörer. Vi har också jobbat mycket med Fredsgatan och fått möjlighet att skapa flera projekt här. Nu tittar vi på hela kvarteret runt omkring och jobbar med något vi kallar Fredsstan. Hur kan vi ta det området vidare?

Hjälper till

Att skapa nya ytor är svårt och antal lediga lokaler i innerstaden är få. Men man försöker alltid hjälpa till.

- Vi har sällan något att erbjuda, men tar alltid en diskussion med intressenter för att se vad vi kan göra. Kanske finns det någon aktör som behöver skala ner och kanske kan vi då göra om ytorna? Besittningsskyddet gör dock att folk biter sig kvar i sina lokaler. Det är givetvis en trygghet för handlaren men innebär färre möjligheter för nya aktörer som vill in. Handeln visar generellt sett bra siffror, men det är klart att det finns många som kämpar, menar Jesper Örtengren.

Även här försöker Vasakronan hjälpa till.

- Vi har ett datasystem som visar hur det går för samtliga våra 186 butiker i centrum. Det betyder att vi kan följa deras omsättning för att kunna ta ”rätt” betalt. Ibland kan det vara bättre att hjälpa en verksamhet som är viktig för gatans utbud och mix. Pop up-koncept Dessutom har Vasakronan tagit fram ett komplett pop up-koncept.

- Vi vill kunna erbjuda något till stan och till alla de intressenter som hör av sig, säger Jesper Örtengren. Svårigheten är dock att hitta ytorna, de flesta lokaler är ju uthyrda.

I nuläget har Vasakronan en lokal för det färdiga pop up-konceptet i Göteborg, på Köpmansgatan 11 i Nordstan.

- Här har vi haft många butikskoncept redan, det har gått jättebra.

Pop up-konceptet innebär att man hyr en lokal på 50-120 kvm i minst två veckor upp till tre månader.

- Idén är man ska kunna sätta upp butiken dagen efter man skrivit på avtalet. Allt är förberett.

Vasakronan är ensamma om att ha tagit fram ett riktigt koncept för pop up-butiker. Målet är en eller flera permanenta lokaler.

- Det hade varit spännande med en permanent pop up-lokal. Göteborg hade absolut kunnat hysa två stycken, exempelvis på Östra Hamngatan eller Fredsgatan. Jakten på de bästa lägena pågår.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.