De vill se ett utbyggt transportnät

6 augusti 2019

Åtta län i kring Mälardalen söker nu stöd från EU-kommissionen om utbyggande av det europeiska transportnätet.

Foto: Pixabay

I takt med att Stockholm-Mälardalsregionen växer krävs också satsningar på infrastrukturen i området. Det framgår i ett gemensamt remissvar som Mälardalsrådet En Bättre Sits har lämnat in till EU-kommissionen om utbyggnad av det europeiska transportnätet.

Länen stödjer en förlängning av den skandinaviska transportkorridoren och framhåller Stockholm och Örebro som viktiga transportnoder. Bakom samrådssvaret finns representanter från Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland och Gävleborg. 

– Våra prioriteringar från Stockholm-Mälardalsregionen sammanfaller i hög grad med EU-kommissionens prioriteringar och därför är vi positivt inställda till förslagen. Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionen som Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt behöver infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen stärkas för att förbättra tillgängligheten mellan knutpunkter i vår region och transportnoder i Europa. Detta är ett steg i den riktningen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, i ett pressmeddelande. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.