De tolkar framtiden

31 maj 2022

I samband med H22 city expo i Helsingborg väljer Superlab att släppa sin andra bok “Disruptive Future - A holistic interpretation of where we are heading”. Boken är Superlabs tolkning av framtidens samhällen och de disruptiva innovationer som kommer att forma dem. Texten är baserad på forskningsstudier, intervjuer och egen research.

superlab.jpg
Bild: Superlab

Boken Disruptive Future föddes av nyfikenhet och en önskan att förstå världen och vart den är på väg. Under de senaste fyra åren har Superlab läst forskningsrapporter, följt olika typer av studier, trender, analyserat data från sociala fenomen, besökt pionjärföretag och samlat in information från olika relevanta källor. Resultatet är en bok som beskriver det förflutna, förklarar hur olika mönster har utvecklats och varför vår värld ser ut som den gör. Genom att försöka förstå sambanden mellan olika subkulturer, rörelser och samhällsskiften ger de läsaren en helhetstolkning av vilken riktning vi nu är på väg.

Boken lanseras och säljs via webbutiker från och med 1 Juni 2022. 

Superlab är ett multidisciplinärt experimentellt designlaboratorium. Uppdrag är att göra allt som krävs för att hjälpa organisationer att anpassa sig till framtidens behov och marknader. Man hjälper företag att förändra sitt varumärke, sina produkter och tjänster. Superlab skapar fysiska miljöer där människor bor, lär, arbetar och leker, och ibland fungerar man som en extern FoU-avdelning.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.