De satsar i Helsingborg

28 januari 2020

SLP har förvärvat ett drygt 6 000 kvm stort markområde från Helsingborgs stad. Markområdet är beläget på Väla Södra och har mycket bra kommunikationsmöjligheter. På fastigheten kommer SLP att uppföra en kontors- och lagerbyggnad om cirka 3 000 kvm.

Vi ser en stor efterfrågan på lokaler inom Väla Södra och är glada över att kunna förvärva ännu ett attraktivt markområde där, säger Peter Strand, styrelseordförande i SLP.

I samband med förvärvet har SLP tecknat hyresavtal med Lidalco, som lagerhåller och säljer produkter inom områdena specialkabel, buntband, skyddsslang och förskruvningar.

Bolaget kommer att hyra ungefär hälften av den byggnad som SLP kommer att uppföra.

Eftersom vi tror på läget bygger vi faktiskt direkt dubbelt så stort som Lidalco behöver.

- Vi ser en stor efterfrågan på lokaler inom Väla Södra och är glada över att kunna förvärva ännu ett attraktivt markområde där. Eftersom vi tror på läget bygger vi faktiskt direkt dubbelt så stort som Lidalco behöver. Det gör att vi får en fantastisk möjlighet att hitta ytterligare en hyresgäst som vill ha moderna, skräddarsydda lokaler på ett attraktivt läge. Genom förvärvet visar vi dessutom ännu en gång SLP:s ambition att fortsätta satsa i Helsingborg med nybyggnadsprojekt, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

Lidalco kommer att tillträda lokalerna under sommaren 2021 och har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med SLP.

- Vi satsar nu stort i Helsingborg och ser fram emot att flytta in i vårt nya huvudkontor. Dessutom får vi en ändamålsenlig kombination med lager i direkt anslutning till kontoret, kommenterar Lidalcos VD, Benny Hägg.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.