De renodlar erbjudandet

26 januari 2023

Next Step Group säljer sin del av fastighetsbeståndet i Nya Hovås till Bygg-Göta Fastigheter. Samtidigt ökar Fastighets AB Balder och Jacob Torell sitt ägande i Next Step Group.

Next Step Group grundades redan 2004 och i uppbyggnaden av bolaget har utvecklingen av stadsdelen Nya Hovås varit huvudfokus, samtidigt som bolaget utvecklat en stor portfölj med några av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt. Balder gick in som tredjedelsägare i Next Step Group 2020 och tillsammans utvecklar de båda bolagen bland annat GoCo Health Innovation City, Wendelstrand och Link40.

Nu renodlar vi vårt erbjudande och fokuserar på det som vi gör allra bäst, utveckling av nya stadsdelar.

- Jag är mycket nöjd över det vi har åstadkommit tillsammans hittills och ser fram emot fortsättningen. Next Step Group är en duktig stadsutvecklare och jag imponeras ofta av deras innovativa synsätt och visioner. Tillsammans och med all den kompetens och erfarenhet som finns på Balder kan vi ta oss an, utveckla och förvalta än fler spännande projekt, säger Balders vd Erik Selin.

Genom att sälja fastighetsbeståndet Nya Hovås till Bygg-Göta Fastigheter stärker Next Step Group sin kapitalbas.

- Nu renodlar vi vårt erbjudande och fokuserar på det som vi gör allra bäst, utveckling av nya stadsdelar. Nya Hovås var vår första stora erfarenhet, i GoCo Health Innovation City har vi manifesterat vår metod och i Wendelstrand och Link40 samt kommande projekt har vi med oss alla lärdomar som gör att vi kan skala upp verksamheten med bibehållen kvalitet, säger Jacob Torell, VD, grundare och hälftenägare av Next Step Group och fortsätter:

- I Nya Hovås har vi gått från tanke, idé till verklighet och skapat värde i en plats som var ett vägmot från början och som nu är en levande stadsdel där människor lever sina liv, barnen går i skolan och det är att göra verklighet av våra starka visioner som driver oss. Joakim Garfvé och jag har haft en fantastisk utveckling ihop sedan 2004. Jag ser nu fram emot nästa steg tillsammans med Erik Selin och Balder i full kraft och är glad för att Joakim Garfvé fortsätter utvecklingen av Nya Hovås tillsammans med Bygg-Göta.

I förra veckan blev det också klart att OBOS tillsammans med Veidekke köper byggrätter i stadsutvecklingsprojektet Wendelstrand vid Landvettersjön i Mölnlycke. Tillsammans har affären i Wendelstrand och Nya Hovås ett underliggande fastighetsvärde om två miljarder kronor.

- Båda dessa affärer är ett tydligt bevis på att det alltid finns en efterfrågan och marknad för bra projekt, även i tider som dessa. Nya Hovås och Wendelstrand är två unika projekt och bevis på Next Step Groups driv och nyskapande metoder för stadsutveckling. Jag är mycket glad över de båda affärerna och vad det innebär för Next Step Groups framtid, säger Erik Selin.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.