De investerar vidare

28 februari 2023

Revelop har tecknat avtal med Crenna Plåt om uthyrning av produktionslokaler på cirka 1 200 kvadratmeter i Mölndal. Man förvärvar även en fullt uthyrd fastighet för lätt industri i Högsbo av Kobia AB. Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta på 2 405 kvadratmeter.

Revelop har byggt en omfattande fastighetsportfölj i Göteborgsregionen och genom förvärvet av fastigheten Högsbo 19:1 fortsätter Revelop sin strategi att investera i prioriterade delmarknader. Fastigheten är belägen i Högsbo, ett av Göteborgs mest prioriterade områden för bostäder och kommersiell utveckling. Förvärvet skapar förvaltnings- och utvecklings synergier med Revelops befintliga fastighetsbestånd i regionen. Fastigheten förvärvas från Kobia AB, som även är fastighetens enda hyresgäst.

Vi tror mycket på Göteborgsregionens fortsatta tillväxt.

Högsbo 19:1 är en lätt industri- och lagerfastighet med en total uthyrningsbar yta på 2 405 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till Kobia, en ledande fullsortimentleverantör inom konditori- och bageriindustrin i norra Europa med över 100 års historia. Kobia har för närvarande 80 medarbetare i Sverige med en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Fastighetens läge är idealt för leveranser inom Göteborgsregionen.

- Vi tror mycket på Göteborgsregionens fortsatta tillväxt. Den här investeringen kompletterar vår existerande fastighetsportfölj som vi planerar att utöka ytterligare. Vi ser fram emot att förädla fastigheten till en toppmodern industrianläggning med högsta möjliga ESG-profil, säger Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

Uthyrningen i Mölndal innebär att fastigheten Syrgasen 6 är näst intill fullt uthyrd samtidigt som en befintlig byggrätt aktiverats. Crenna tillträder lokalen under det fjärde kvartalet i år. Crenna Plåt ingår i den internationella koncernen Lindab och är en ledande tillverkare av ventilationsprodukter. Uthyrningen innebär att Crenna etablerar en Göteborgsfilial i Revelops fastighet på Kryptongatan 6 i Mölndal. Fastigheten förvärvades första halvåret 2021 och sedan dess har en större uthyrning till Derome Maskinuthyrning genomförts, där även en byggrätt på cirka 1 000 kvadratmeter aktiverades.

Revelop arbetar efter en utpräglad ESG-strategi där kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden förädlas och utvecklas enligt en tydlig plan. Det innebär att Revelop tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt, samtidigt som investeringen sker i områden och fastigheter i behov av förändring.

- När vi förvärvade fastigheten på Kryptongatan var vår strategi att förädla de befintliga byggnaderna samt utveckla en outnyttjad byggrätt. Samtidigt investerar vi i lokalerna för att skapa en modern och hållbar lokal för produktion, avslutar Thomas Sipos.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.