De fortsätter hos Castellum

21 maj 2024

Castellum har efter omförhandling förlängt ett hyresavtal om 6 919 kvm i fastigheten Amasonen 3 i centrala Linköping med befintlig hyresgäst. Lokalerna kommer att anpassas för hyresgästens framtida behov.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Castellum har efter omförhandling förlängt ett hyresavtal om 6 919 kvm i fastigheten Amasonen 3 i centrala Linköping med befintlig hyresgäst. Lokalerna kommer att anpassas för hyresgästens framtida behov.


Amasonen 3 är en byggnad som uppfördes 1972 och är belägen intill Slottsparken, Linköping Slott och Domkyrkan i centrala Linköping. Castellum har sedan förvärvet av fastigheten 2019 haft dialog med hyresgästen om hur det långsiktiga behovet av moderna arbetsplatser kan tillgodoses. Dialogen har nu landat i ett nytt sexårigt hyresavtal. Lokalerna ska genomgå en renovering och modernisering, samtidigt som de kulturhistoriska värdena omhändertas varsamt.


– Vi är jätteglada över att ha tecknat ett nytt långt hyresavtal med vår hyresgäst och att vi fått förtroendet att bygga vidare på vår goda affärsrelation. Vi ser fram emot att leverera moderna, hållbara arbetsplatser för en lång tid framöver, säger Tommy Svärd, affärsområdeschef Castellum Linköping-Norrköping.


Den nya lokalytan blir 6 919 kvm och under tiden som lokalerna renoveras kommer hyresgästen att flyttas tillfälligt till fastigheten Boklådan 7 mitt i city till dess att tillträde till de nya lokalerna kan ske. Preliminär inflyttning blir 1 maj 2026.
 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.