De får utveckla Skanstorget

26 november 2018

Förslaget Haga hjärta Linné från Ernst Rosén AB fick flest röster för utvecklingen av Skanstorget i Göteborg. Totalt kom det in 4 293 röster varav 1 803 röstade på det vinnande förslaget. Ernst Rosén ser nu fram emot starten av detaljplanearbetet och samarbetet med staden för att skapa en ny målpunkt i Göteborg med ett torg, bostäder, förskola och verksamheter.

Skanstorget.jpg
Bild: Okidoki Arkitekter

I dagsläget består Skanstorget av en asfalterad parkeringsplats. Haga hjärta Linné ersätter 150 parkeringsplatser och skapar 56 nya. Utöver detta skapas 506 cykelparkeringar så att boende lätt kan nyttja cykel som färdmedel i vardagen.

Förslaget Haga hjärta Linné innebär även att en ny förskola på 1 052 kvadratmeter byggs. Den planerade förskolan är ett mycket välkommet tillskott i stadsdelen som har stor brist på förskoleplatser.

Med Haga hjärta Linné har Ernst Rosén AB även skapat en torgyta på 1 200 kvadratmeter. Här hoppas staden att en ny mötesplats för alla göteborgare kan skapas.


- Det är med stor ödmjukhet och glädje vi har mottagit beskedet att staden ger markanvisning för Skanstorget till Ernst Rosén i samarbete med Urbanivation, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Stort tack till staden och de tusentals göteborgare som röstat för att vidareutveckla Skanstorget. Tillsammans med OkiDoki! Arkitekter är vi ett team som brinner för Göteborg, platsen och uppgiften att göra något unikt och vackert för göteborgarna. Att få länka ihop Haga och Linné, några av stadens mest omtyckta stadsdelar, är en fantastisk möjlighet och ansvar. Vår ambition med Haga hjärta Linné är, som namnet antyder, att utgå från platsen och låta Haga och Linnés arkitektur möta omgivande bebyggelse. Vi ser nu fram emot starten av detaljplanearbetet och samarbetet med staden för att skapa en ny målpunkt i Göteborg med ett torg, bostäder, förskola och verksamheter.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.