Dags att skriva kontrakt?

21 januari 2020

Hur tydlig man än försöker vara vid kontraktskrivandet kan det ändå uppstå oklarheter längs vägen. Oftast på grund av att den situation som uppkommit inte var något man kunde förutse när man skrev avtalet, eller att man helt enkelt har pratat förbi varandra. Här tar vi upp några saker som kan vara bra att känna till när du ska hyra lokal.

Vasakronan 1.jpg
Bild: Vasakronan

Om kontraktet

De flesta hyresvärdar använder ett standardavtal som upprättas och uppdateras av Fastighetsägarna Sverige. Det är framtaget för att det ska vara enkelt för hyresgäst och hyresvärd att upprätta ett avtal som reglerar det viktigaste. För att skydda hyresgästen finns också hyreslagen. Vissa delar av hyreslagen går inte att avtala bort, utan gäller oavsett vad som står i kontraktet. Många hyresvärdar använder utöver standardavtalet ett tillägg som kallas särskilda bestämmelser. Det syftar till att göra det extra tydligt vad som gäller inom ett antal områden. Den ambitionen kan ibland göra avtalen ganska omfattande. Men det är inte nödvändigtvis bättre med ett kort och enkelt avtal, än ett mer omfattande. Läs därför igenom avtalet som en checklista och tveka inte att fråga hyresvärden om något är oklart.

Om kontraktstid

Ett normalt hyresavtal har ofta tre eller fem års kontraktstid. Det kan i dagens situation kännas onaturligt långt men längden på hyreskontraktet är samtidigt ett sätt att fördela hyresvärdens investeringar. Har lokalerna anpassats särskilt för hyresgästen, ger längre hyresavtal bättre förutsättningar att sprida investeringar över flera år. Om hyresvärden vill att hyran ska justeras utifrån förändringen av ett index, är det också ett krav att hyrestiden är minst tre år. Samma sak om man vill ha möjlighet att debitera hyresgästen för ändrad fastighetsskatt. Vid krav på långa hyresavtal kan hyresgästen öka sin flexibilitet genom att försöka komma överens om en möjlighet till tidigare avflyttning i utbyte mot en förutbestämd engångsbetalning.

Om hyran

Den totalhyra du som hyresgäst ska betala består ofta av flera delar. Förutom bashyran kan det tillkomma flera olika tillägg. Värme/kyla kan också debiteras på olika sätt, det kan ingå i hyran eller debiteras enligt särskilt tillägg, men även beräknas utifrån en schablon eller verklig förbrukning. En andel av fastighetens fastighetsskatt kan också debiteras särskilt. Vid de tillfällen fastighetsskatten ändras blir kostnaden för tillägget ändrat. Har du en indexklausul kan även bashyran förändras när index ändras, antingen varje kvartal eller en gång per år. Vad du de facto ska betala totalt och vilka delar som kan förändras under kontraktstiden, bör du därför be hyresvärden redovisa innan du skriver kontrakt.

Om moms

Om du har en momsregistrerad verksamhet och moms tillkommer på din hyra betyder det att du ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen under hela hyrestiden. Om en momspliktig hyresgäst går från att bedriva momspliktig verksamhet till icke momspliktig, reduceras hyresvärdens möjlighet att dra av moms. Det ökar kostnaderna på fastigheten totalt men även för åtgärder i lokalen. Därför måste du som hyresgäst se till att du inte gör något som innebär att hela, eller någon del av verksamheten i lokalen blir icke momspliktig. Hyresvärden kan då inte dra av lika mycket moms och kommer att kräva dig på den extra kostnaden.

Om lokalen

I hyresavtalet står det vad lokalen ska användas till. Se till att den beskrivningen stämmer med det du avser att ha lokalen till. Om du skulle ändra verksamhet under kontraktstiden så kom ihåg att få hyresvärdens godkännande innan du gör det. Används lokalen till något annat än det som står i hyresavtalet kan du som hyresgäst bli uppsagd. Som hyresgäst är du normalt ansvarig för inre underhåll. Det betyder att du på egen bekostnad ska se till att allt fungerar och att allt i lokalen underhålls på ett bra sätt. När du lämnar lokalen kan du bli skyldig att återställa lokalen så som den var när du hyrde den. Om du gör ändringar ska du alltid se till att hyresvärden godkänt dem. Alternativt ber du hyresvärden göra åtgärderna, mot en justering av hyran. Hyresvärden ansvarar normalt för yttre underhåll, d v s sköter och underhåller allmänna utrymmen i fastigheten. Vid inbrott eller skadegörelse är det dock oftast hyresgästen, eller hyresgästens försäkring, som ska täcka kostnader för eventuella skador, både på lokalen och på fastigheten. Därför är det viktigt att ta reda på vilket ansvar för skador som du som hyresgäst tar på dig, redan när du skriver kontraktet.

Om myndighetskrav

Det är hyresgästens ansvar att se till att lokalen uppfyller myndighetskraven för verksamheten som ska bedrivas. Ansvar för lokalens brandskydd kan fördelas i hyresavtalet men ligger som standard oftast på hyresgästen. Eftersom myndighetskraven inom brandskyddsområdet är ganska omfattande är det bra att sätta sig in i vad de kraven innebär. Har du inte uppfyllt kraven och något händer kan du som hyresgäst bli ersättningsskyldig, inte bara till hyresvärden utan även till andra hyresgäster.

Om säkerhet

Eftersom det innebär betydande förluster för hyresvärden om hyresgästen inte kan betala den överenskomna hyran, är det inte ovanligt att hyresvärden begär säkerhet av hyresgästen. I det fall säkerhet krävs kan du se det som en del av kostnaderna för att hyra lokalen när du jämför med olika alternativ.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.