Då ökas lönsamheten

14 september 2021

Organisationer som har en bra arbetsmiljö är 14 procentenheter mer lönsamma än organisationer som har en dålig arbetsmiljö. Det visar data från undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future som har kartlagt hur psykosociala faktorer som stress, återhämtning, konflikter, påverkansmöjligheter och respekt från chefen hänger ihop med avkastning.

Bild: Brilliant Future
Bild: Brilliant Future

Att vi mår bra på jobbet är inte bara viktigt för vårt välbefinnande, det har även en positiv effekt på lönsamheten. Det visar en ny kartläggning från Brilliant Future. Kartläggningen är baserad på insamlad data från cirka 155 000 besvarade medarbetarenkäter tillsammans med lönsamhetsdata, och slår bland annat fast hur påverkansmöjligheter, stress och konflikter hänger ihop med lönsamhet.

- Sambandet är tydligt. I organisationer som har en god psykosocial arbetsmiljö är lönsamheten större. Arbetsmiljön är extra viktig att ta hänsyn till nu under pandemin. Vi kan konstatera att den psykosociala arbetsmiljön förbättrades under kvartal två och tre förra året, men att den backade under kvartal fyra. Det visar vikten av att kontinuerligt kartlägga arbetsmiljön och medarbetarengagemanget för att få ett kvitto på hur organisationen ligger till, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future.

Datan visar även starka samband mellan förtroendet för ledningsgrupper och lönsamhet. Organisationer där medarbetarna har ett högt förtroende för ledningsgruppen, där man tycker att organisationen leds väl, är 16 procentenheter mer lönsamma jämfört med organisationer där medarbetarna inte känner förtroende för ledningen. Datan visar också att ledningsgruppens förmåga att kommunicera med sina medarbetare har ett starkt samband med lönsamheten. I organisationer där medarbetarna tycker att ledningen är bra på att kommunicera är lönsamheten 18 procentenheter högre, jämfört med organisationer där internkommunikationen inte fungerar.

- Nyckeln till en organisations framgång är medarbetarna. Ledningsgruppens roll för medarbetarnas prestation är väldigt viktig. Att lyckas linjera ett helt bolag, ingjuta förtroende genom att visa att man har en tydlig väg framåt, och få med alla på den vägen är avgörande. Lyckas man med detta blir medarbetarna interna ambassadörer som agerar på ett sätt som skapar engagemang, lojala kunder, vilket påverkar resultatet på sista raden. Genom att mäta och analysera den här typen av data är det möjligt agera på insikter om vad som kan förbättras i den egna organisationen, säger Sofie Johansson.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.