Culture eats interior for breakfast

17 maj 2024

Kanozi Arkitekter skriver i sin krönika om hur företagen blivit ännu mer medvetna om att de måste ha ett kontor dit medarbetarna vill gå, och om hur ett kontor med en attraktiv kultur är en win-win.

Bild: Kanozi Arkitekter
Bild: Kanozi Arkitekter

Jag vågar påstå att det inte krävs särskilt mycket engagemang för att designa ett snyggt kontor men att skapa det som många efterfrågar idag, ett kontor dit alla vill gå, är något annat. Valet av exempelvis en kontorsstol och färgen på den, ytskikt på väggar, möblering och belysning är såklart viktiga frågor, men som inredningsarkitekt i arbetet med att utforma ett framgångsrikt kontor handlar det om så mycket mer än bara den fysiska miljön. Vi skapar förutsättningar för upplevelser, miljöer som bidrar till nyfikenhet, trygghet och stödjer funktionaliteten och det praktiska dagliga arbetet. Men om brukarna av lokalen inte har en kultur och ett sammanhang som skapar gemenskap så bär det inte frukt.


Efter år av pandemi, en orolig omvärld och ekonomiska utmaningar har våra kunder blivit ännu mer uppmärksamma på att de måste ha ett kontor dit deras medarbetare vill gå. Det spelar ingen roll hur fint, funktionellt och hållbart ett kontor är om medarbetarna hellre väljer hemmakontoret som sin främsta arbetsplats. Vi spenderar en stor del av våra liv med att arbeta och jag vill belysa den mänskliga drivkraften att få vara del av ett sammanhang. Sitter vi hemma och arbetar så löser vi säkerligen arbetsuppgifterna smidigt och effektivt och får därmed tid över att ta hand om andra delar i livet. Absolut en värdefull aspekt men vi missar då det viktiga som långsiktigt får oss att må bra – sammanhanget/vara del av en kultur!


I ett längre perspektiv är ett kontor, med en attraktiv kultur, dit medarbetaren vill gå en win-win för både individen och företaget. Hälsofördelarna som kommer med att få fokusera i en miljö som är skapad just för arbete, integrering, lärandemiljö, gemenskap kan köksbordet hemma aldrig ersätta. Psykisk ohälsa är idag ett stort samhällsproblem, en del i det är ju att vi sällan gör en sak i taget utan vi strävar hela tiden efter att effektivisera vilket ofta blir en följdeffekt av att exempelvis sitta i en hemmamiljö då även vardagspussel ska lösas ihop med en effektiv arbetsdag.


I en digital värld ersätts mycket av vårt arbete av AI men just kulturen är något vi människor ansvarar för. 


Jag är övertygad att nyckeln till en attraktiv arbetsplats, till den där hemtrevliga atmosfären som så många efterfrågar, handlar om en kombination av den fysiska miljön och kulturen på arbetsplatsen. I en omvandlingsprocess är det därför viktigt att zooma ut och fokusera på det som genuint som gör oss människor lyckliga, både på individnivå och företaget som helhet. I en digital värd ersätts mycket av vårt arbete av AI men just kulturen är något vi människor ansvarar för. Vare sig det handlar om ett klassrum, en arbetsplats eller ett hem där känslan är skön och trygg, så måste vi arbeta med kulturen, prata om hur vi är mot varandra och hur vi vill leva ihop. Lika viktigt på arbetsplatsen som i familjen.


Som inredningsarkitekter är vi gärna med tidigt i processerna, stöttar och diskuterar företagets kultur. Är det något som saknas? Vad är bra och hur kan det förstärkas? Vad bör tas med till nästa kontor och vad kan lämnas kvar? Det kan handla om allt från det viktiga pingisbordet för aktiva lunchraster, det hybrida rummet som kan användas till såväl yogapass som gemensamma föreläsningar, kanske ett lekrum för barn. Önskar många kunna ta med sig sin hund till kontoret? Då behövs kanske ett hundrum. Är det plats för veckans viktigaste stund, den gemensamma fredagsfrukosten, som behöver prioriteras? Oavsett vad det handlar om är det unikt för varje företag och dess kultur, och det måste speglas i inredningen. Det finns inga färdiga koncept som kan appliceras på alla arbetsplatser utan resultatet blir allra bäst när man utgår från det specifika i varje företag, hittar grunden och bygger vidare på den så att kontoret och kulturen skapar förutsättningar för framgång. Det är de små sakerna i sin helhet som gör skillnaden.


Ta vara på kulturen, förvalta och utveckla den så får ni en arbetsplats dit alla vill gå!

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.