Coworking för offentlig verksamhet

24 oktober 2022

På Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm och på Biblioteksgatan 9 i Östersund pågår det just nu ett Viannova-projekt. Här testas olika lösningar för att se hur ett nationellt koncept för coworking för offentlig verksamhet kan se ut. Med avstamp i den tredje platsen och konceptdesignen ”den utforskande skogsstigen” är Samverket en fysisk coworkingarena där offentligt anställda kan utbyta erfarenheter och expertkunskap och bygga relationer. Förhoppningen är att, efter testperioden, kunna etablera fler coworkinghubbar runt om i landet och skapa en förvaltande organisation inom offentlig sektor som rullar.

samverket webben.jpg
Niklas Huss, projektledare, Samverket. Bilder: Samverket

Syftet med projektet är att utforska och skapa ett nationellt koncept för coworking för myndigheter och all annan offentlig verksamhet. Både som en fysisk arena, en community för nätverkande och kontakter, och som en digital plattform. Här kan offentligt anställda utbyta erfarenheter, expertkunskap, bygga relationer och öka förutsättningarna för ett mer flexibelt arbetsliv. Allt för att samverka och skapa innovationer för att kunna möta framtidens behov och utmaningar.

Målet är fler hubbar

Samverket drivs idag som ett Vinnova-finansierat projekt av Länsstyrelsen i Jämtlands län, Vasakronan AB, Gomorron Östersund AB och Niklas Huss AB. Under projektet arbetar man aktivt för att hitta en ägare inom offentligt sektor till konceptet för att det ska kunna drivas vidare efter projekttidens utgång i maj nästa år.

Vi testar för fullt olika lösningar för att se hur ett nationellt koncept för coworking för offentlig verksamhet skulle kunna se ut.

– Det finns inget facit för hur detta ska se ut, vi testar för fullt olika lösningar för att se hur ett nationellt koncept skulle kunna se ut, förklarar Niklas Huss, projektledare. Efter projektets slut är vår förhoppning att fler coworkinghubbar kan etableras runt om i landet och att detta blir en förvaltande organisation som rullar. Under resans gång tar vi fram en play book som ska vara till hjälp vid framtida etableringar och som visar på och samtidigt utvärderar vad som behövs framåt för att skapa framgångsrika arbetsmiljöer och arbetssätt.

En stärkande coworkingmiljö

Rent fysiskt är Samverket en coworkingmiljö, idag finns en prototyphubb i Stockholm och en i Öresund. Miljöerna är designade för möten och samtal, spontana såväl som planerade, och uppbyggda enligt ett designkoncept som kallas ”den utforskande skogsstigen”. Skogsstigen är flexibel i sin design och kan förändras beroende på människorna som går på den. Dessutom kommer 98 % av alla möblerna från Vasakronans egna lager så nästan allt är återanvänt.


– Det här projektet visar tydligt att en arbetsplats både bör stärka och engagera individerna och att den också måste vara menings- och värdeskapande, konstaterar Niklas Huss. Utefter det har vi designat våra coworkingmiljöer. Vi tänker att en stig alltid tar nya vägar och man hittar nya platser längs vägen. Här finns exempelvis Lägerelden där man sitter i en ring och lyssnar på varandras berättelser och delar sina erfarenheter och där samtalen blir öppna på ett helt annat sätt. Det har blivit en av de mest populära platserna. Från Utsiktsplatsen blickar man framåt, pratar om vad som händer i veckan och hur framtiden kan se ut. På Rastplatsen kan man sätta sig ner och ta en paus och samtala, vid Hinderbanan löser man utmaningar på ett kreativt sätt, i Nationalparken kan man sätta sig i olika grupper för att diskutera och i Oasen kan man köra en kort meditation eller sträcka ut sig på en yogamatta. Och så har vi Skogsgläntan där man kan sitta för sig själv och utföra fokuserat arbete. Dessutom skulle vi vilja installera en plats ute bland människorna i samhället.

I anslutning till Samverkets ytor finns även tillgång till konferens- och eventlokaler, mötesrum och projektytor. För dessa debiteras ett timpris.

Personliga medlemskap

Hela syftet med Samverket är att skapa möten och samtal, därför jobbar man med personliga medlemskap. Ett medlemskap som tecknas av en offentlig organisation är således knutet till enskilda medarbetare i den organisationen, medarbetare som har tillgång till Samverkets lokaler och community. Medlemmarna, som alla på något sätt jobbar med utveckling och strategier framåt, är dock fria att ta med sig gäster från sin egen organisation när som helst och kan även bjuda in relevanta individer från andra organisationer till event som omfattar frågor som de arbetar med. På det sättet är Samverket större och mer inkluderande för fler än bara de som har personliga medlemskap.

– Vi anordnar ständigt workshops kring en mängd olika frågeställningar, som alltid är medlemsdrivna. Man anmäler sig i vår öppna kalender på hemsidan och kan då ta med sig sina medarbetare för att diskutera och utbyta erfarenheter och på så sätt hitta nya vägar framåt.

Idén är att Samverket ska fungera som ett komplement till den ordinarie arbetsplatsen eller hemmet, en yta där du kan ta just ditt uppdrag till nästa nivå, förklarar Niklas vidare.

– Samverket blir den tredje platsen som stöttar interaktion och kreativitet mellan människor. En neutral miljö och en fristad som främjar tillit och trygghet för att man i sin tur ska kunna bli modig och kreativ, tänka annorlunda och lyfta olika perspektiv.

En fantastisk mix

Samverket verkar stilla flera behov inom den offentliga sektorn och har tagits emot väldigt bra. Just nu är ungefär 200 medlemmar från ett 40-tal organisationer knutna till projektet. Både regioner, myndigheter och kommuner.

– Det är en fantastisk mix med allt ifrån generaldirektörer och kommundirektörer till affärsutvecklare, arbetsplatsstrateger och tjänstedesigners. Men hos oss är titlarna egentligen inte viktiga, här bär alla bara sitt förnamn på bröstet. Det inger både tillit och trygghet, det finns forskning på det. På Samverket är det framför allt ämnet och den delade kunskapen som är det intressanta, menar Niklas Huss avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.