Catena skriver nytt avtal

31 oktober 2022

Tredjepartslogistikföretaget Nowaste Logistics flyttar nu in i en nybyggd logistikanläggning på Logistikposition Tostarp i Helsingborg. Samtidigt pågår även en tillbyggnation av befintliga lokaler på området.

catena webben.jpg
Bild: Catena

Catena har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med Nowaste Logistics gällande en nyligen färdigställd logistikanläggning om 16 169 kvm på Logistikposition Tostarp. Den nya logistikanläggningen blir certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och på taket installeras en solcellsanläggning.

Nowaste Logistics är en snabbväxande aktör inom tredjepartslogistik med verksamhet i flera anläggningar på Logistikposition Tostarp och på en av dem pågår även ett tillbyggnationsprojekt. Tillbyggnationen beräknas vara färdigställd i november 2022 och väntas tillföra cirka 5000 kvm till anläggningen.

Sammanfattning

  • Omfattar en ny logistikfastighet om 16 169 kvm
  • Den totala investeringen för den nya anläggningen uppgick till cirka 135 Mkr
  • Investeringen finansieras via egna medel och tillgängliga krediter
  • Uppskattat driftnetto om cirka 9,4 Mkr
  • Hyresgästen Nowaste Logsitics har tecknat ett 7-årigt hyresavtal
  • Anläggningen blir certifierad enligt Miljöbyggnad Silver

- Nowaste Logistics är en framgångsrik aktör inom tredjepartslogistik som därmed har behov av nya ytor, tack vare ett nära och långsiktigt samarbete där båda parter ser möjligheter kan vi hjälpa dem att fortsätta växa med sina kunder, säger Göran Jönsson som är Catenas regionchef i Helsingborg.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.