Castellum lanserar Coworkingkoncept

25 oktober 2018

Efter flera års förberedelser och arbete har Castellum nu landat i att lansera sitt eget Coworkingkoncept. – En ökande del av nyuthyrningar under Q1 i år var till Coworking, och som fastighetsbolag måste vi ta ställning till om vi ska vara med eller inte. Vi har bestämt oss för att satsa fullt ut, säger Henrik Saxborn, VD, Castellum AB

I fyra år har Castellum bevakat Coworking världen över. Henrik Saxborn, VD, Castellum berättar om sina resor i USA, Asien och i övriga Europa.

- I min omvärldsbevakning av innovation och trender som påverkar fastighetsbranschen i världen stötte jag ständigt på coworking-konceptet. Det blev så tydligt att vi som fastighetsbolag behövde ta ställning till att vara med.

Coworking har vuxit kraftigt de senaste åren. Behoven av flexibla kontorslösningar ökar och allt pekar på att affären kring coworking fortsätter växa. En utveckling som drivs av att företag i allt högre takt växlar upp och ned sina verksamheter, samtidigt som teknikutvecklingen öppnar för nya arbetssätt.


- En ökande del av alla nyuthyrningar under Q1 i år är till Coworking, det är en expansiv marknad och vi har ju fastigheterna så det är klart vi vill vara med.

Castellum har proaktivt tagit reda på vad kunder vill ha, och också proaktivt föreslagit sitt koncept.

- Vi ser att efterfrågan på flexibilitet ökar när det gäller allt från arbetsformer och lokaler till avtal. På Castellum vill vi att våra kunder fortsätter att utvecklas tillsammans med oss. Ett eget koncept för coworking med möjlighet till nätverkande sociala funktioner mellan medlemmar är ett naturligt steg att ta.Ett eget koncept för coworking med möjlighet till nätverkande sociala funktioner mellan medlemmar är ett naturligt steg att ta.

Henrik Saxborn, VD, Castellum AB


Castellum next20

Castellum är marknadsledande i fastighetsbranschen avseende digitalisering, berättar Henrik Saxborn. Det handlar dels om att digitalisera och effektivisera processer i kärnverksamheten, dels om att utveckla och testa nya affärsmodeller och arbetssätt. Den senare delen kallar man för Castellum Next20.

– Next20 är ett innovationslabb där vi samarbetar med externa affärsutvecklare men också med start-ups som kan bidra med resurser och ny kompetens. Målet med Next20 är att utveckla Castellum genom digitala innovationer som sätter människan i centrum.

Att använda sig av innovationslabbet Next20 i utvecklandet av coworkingkonceptet föll sig naturligt. Henrik Saxborn berättar att de just nu håller på att designa sitt koncept för att kunna börja lansera det till kund under 2019. Konceptet gör det möjligt att arbeta på olika platser i landet och att samarbeta med andra företag och människor. Kunder kommer erbjudas medlemskap i en digital plattform till vilken kontorslokaler och olika tjänster är knutna. Basen för erbjudandet är Castellums omfattande fastighetsbestånd i flera nordiska städer.

Lansering & Koncept

Castellum har fastigheter på ett 20-tal orter idag. Lanseringen av deras nya coworkingkoncept är planerat till Q1 2019 och först ut är Stockholm och Göteborg.

Konceptet som är i slutfasen av sin design innebär att Castellum ökar sitt kunderbjudande med Coworking. Det kan se olika ut beroende på kundbehovet, menar Henrik Saxborn.

– I Göteborg finns nästan inga lediga lokaler idag, men genom att vi ombildar skapar vi nya ytor i princip omgående. Vi planerar att utgå ifrån "Plug and play" vilket innebär att kunden endast några timmar efter att ha kontrakterat sig via sin smartphone, kan ansluta till en arbetsplats. Vi kan jämföra det med Netflix - du köper ett abonnemang och kan logga in var som helst och använda dig av din köpta tjänst.

Castellums Mål med Coworking

Att erbjuda coworking i sitt koncept passar Castellums visionsbild, berättar Henrik Saxborn.

– Vi är Nordens mest hållbara fastighetsbolag och också digital ledare i branschen. Nu kommer vi ta fram en av de bästa coworkingkoncepten. Ofta glömmer man att coworking också är en ekonomiskt hållbar lösning, det är ju sharing vi pratar om.


Henrik Saxborn, VD, Castellum AB


Läs intervjun med Henrik Saxborn i sin helhet i magasinet Lokalguiden med utgivning v 46.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.