Castellum köper Säve

8 januari 2019

Precis innan jul ingick Castellum avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Castellum ser förvärvet som en unik möjlighet att driva på den växande logistikmarknaden i Göteborg. Med detta förvärv säkerställer Castellum logistikexpansion i Sveriges starkaste logistikmarknad.

Bild: White

Totalt ingår fem angränsande fastigheter i transaktionen, vilka innehåller ett större antal byggnader samt cirka 3 miljoner kvm mark. Serneke är preferred partner till Castellum och kommer därmed fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med att utveckla Säve Flygplats mot en ny detaljplan.

- Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.


Den totala markytan är ett område som utpekats som lämplig mark för logistik och tyngre industri av Business Region Göteborg (BRG). Marken möjliggör byggnation av verkligt stora logistik- och produktionsanläggningar, unikt för Storgöteborg. Den pågående flygverksamheten kommer att pågå som tidigare.


I takt med ett växande Göteborg och starkt växande marknad för e-handeln ökar behovet av logistik. 


- Med en ny detaljplan i antågande och i kombination med högt intresse från flera större aktörer har vi bedömt att det är rätt timing att avyttra Säve till en långsiktig och ansvarstagande partner, säger Ola Serneke, VD för Serneke.

- I takt med ett växande Göteborg och starkt växande marknad för e-handeln ökar behovet av logistik. Castellum är och ska fortsatt vara ledande på den marknaden, säger Henrik Saxborn.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.