Castellum bygger Infinity

13 januari 2021

Castellums vision för nya Hagastaden tar ett stort steg mot förverkligande. Stockholms stad har gett klartecken för byggandet av kontorsfastigheten Infinity med 20 000 kvadratmeter för framtidens arbetsplats.

Projektstart sker under våren 2021 och projektet planeras stå färdigställt 2025 efter omfattande husbyggnads- och grundläggningsarbeten från Castellum samt uppfyllnads- och infrastrukturarbeten från Stockholms stad. Så snart staden färdigställt uppfyllnadsarbeten kan Castellum formellt tillträda marken, erlägga köpeskillingen och starta byggnation av kontorsbyggnaderna, vilket beräknas ske under första halvåret 2023.

Med fokus på hälsa och välmående, solceller på taket och WELL-certifiering bidrar vi med vårt kunnande inom framtidens hållbara arbetsplatser.

Hagastaden är den nya stadsdel som knyter samman Stockholm med Solna och utvidgar innerstaden norrut. Det är en central del i huvudstadens Vision 2040 om en innovativ och växande region. Under de kommande tio åren ska området bebyggas med en mix av boende, parkområden och kunskapsintensivt näringsliv med fokus på life science. Fullt utvecklat kommer Hagastaden omfatta cirka 50 000 nya arbetsplatser och 6 000 bostäder.

Sedan flera år finns Castellum på plats i Hagastaden med Isotopen, en toppmodern fastighet om 23 000 kvm. Snart byggstartas alltså även Infinity samt senare Emerald House och Jubileumshuset - de två sistnämnda i samarbete med HSB för att skapa synergier mellan boende och arbetsplatser som säkerställer liv och aktivitet alla dagar i veckan.

I somras blev Castellum först i Skandinavien med ett WELL-certifierat kontorshus (Eminent i Malmö), och Infinity utvecklas helt i linje med Castellums världsledande hållbarhetsarbete med certifieringar enligt Miljöbyggnad och WELL.

- Infinity får alla de kvaliteter som är vägledande när vi bygger för framtiden. Med fokus på hälsa och välmående, solceller på taket och WELL-certifiering bidrar vi med vårt kunnande inom framtidens hållbara arbetsplatser, säger Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm-Norr.

Fakta om Infinity:

Antal våningsplan: 12 våningar ovan mark samt 2 källarplan

LOA: ca 19 800 kvm

BTA: ca 26 600 kvm

Beräknad byggstart: maj 2021

Beräknad inflyttning: 2025

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld och WELL

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.