Byggstart Parkhus 4

28 februari 2022

Den 1 maj startar bygget av kvarteret Parkhus 4 i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Det står klart sedan bygglov nu har beviljats och Aspelin Ramm Fastigheter tecknat ett entreprenadavtal med Vestia Construction Group. "Det känns väldigt bra att se att våra visioner nu är på väg att bli verklighet och att vi levererar på våra löften om hur den nya stadsdelen ska utvecklas och utformas", säger Mathias Vårström, projektansvarig på Aspelin Ramm Fastigheter.

parkhus 4_webben.jpg
Bild: Aspelin Ramm Fastigheter

Kvarteret Parkhus 4 har, tillsammans med det intilliggande Parkhus 5, ritats av arkitektkontoret Wingårdhs och omfattar totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta, 3 000 kvadratmeter bostadsyta och 3 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i markplanen i de båda fastigheterna.

–  Vi vill skapa det bästa stadsdelscentrumet i regionen och byggstarten av Parkhus 4 är ytterligare ett steg i den riktningen för Pedagogen Park. Jag känner mig väldigt nöjd och stolt över den höga kvaliteten i det här projektet, dels avseende gestaltningen men också när det gäller olika tekniska lösningar som bidrar till en hållbar och attraktiv miljö. Det är också glädjande att konstatera att intresset bland hyresgäster är väldigt stort och att vi redan har flera anmälda förhandsintressenter på kontors- och butikslokaler i det nya kvarteret.

Vi vill skapa det bästa stadsdelscentrumet i regionen och byggstarten av Parkhus 4 är ytterligare ett steg i den riktningen för Pedagogen Park.

Mathias Vårström menar att de 500 till 600 inbyggda parkeringsplatserna i de båda parkhusen är ett bra exempel på hur den gröna parkmiljön i området kan bevaras med hjälp av innovativ arkitektur.

– Genom att bygga in parkeringsplatserna i husen påverkar vi inte de naturliga omgivningarna med stora parkeringsytor. Istället är parkeringsplatserna bland annat gömda innanför butiker eller en omhändertagande gestaltning med fasader täckta av grönska som bidrar till den attraktiva parkmiljön i området. Tack vare att vi har både bostäder och arbetsplatser i området blir användningen av parkeringsplatserna effektiv dygnet runt, vilket också bidrar till en mer levande miljö i Pedagogen Park.


Förutom byggstarten av Parkhus 4 pågår flera olika byggprojekt i området, bland annat bygget av det intilliggande Parkhus 5. Samtidigt pågår just nu flera olika bostadsprojekt och flera nya planerar att starta under våren.

– Trots att det är många olika aktörer och olika intressen som ska vägas mot varandra tycker jag att vi har ett väldigt bra och lyhört samarbete med varandra. Här har även Mölndals stad varit en väldigt viktig aktör för att nå det gemensamma målet som vi alla strävar efter, nämligen att skapa ett riktigt bra stadsdelscentrum där människor kan arbeta, bo, trivas och må bra, säger Mathias Vårström.

Christian Wieland är vd på Vestia Construction Group och ser fram emot att starta projektet som han beskriver som både roligt och spännande. Särskilt som bolaget har tecknat ett hyresavtal om att själva flytta in på 1 100 kvadratmeter när huset står färdigt den 1 juni 2024.

– Det känns fantastiskt roligt att få möjlighet att bygga en kontorsfastighet där vi själva ska ha vår verksamhet. Som en extra bonus sker det dessutom här på vår hemmaplan i Mölndal, även om vi idag har byggprojekt över hela Göteborg och även i kranskommunerna, säger Christian Wieland.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.