Bygger i Södra Nyhamnen

7 februari 2023

Mer än tre år efter förvärvet av fastigheten Godsfinkan 3 i Södra Nyhamnen kan MKB äntligen starta nyproduktion av 192 nya hyresbostäder och sju lokaler. Förseningen beror på överklagande av entreprenaden.

mkb.jpg
Bilder: FOJAB

Godsfinkan blir MKBs första hus i Nyhamnen och det blir något utöver det vanliga eftersom huset blir 19 våningar högt. Godsfinkan rymmer 192 hyreslägenheter, många med balkong och en storslagen utsikt över sundet. Det kommer även att finnas sju kommersiella lokaler samt parkering.

- Det är mycket glädjande att vi äntligen kan komma i gång att bygga. Överklagandeprocessen har tagit tid men nu ser vi fram emot en efterlängtad byggstart direkt efter sommaren, säger Christina Lundby, nyproduktionschef, MKB Fastighets AB.

Att kunna erbjuda Malmöborna hyresrätter i detta centrala, stationsnära läge är både roligt och strategiskt viktigt. 

MKB förvärvade Godsfinkan i november 2019 från Jernhusen och innebär en möjlighet för bolaget att vara en del i arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Södra Nyhamnen.

- Att kunna erbjuda Malmöborna hyresrätter i detta centrala, stationsnära läge är både roligt och strategiskt viktigt. MKB bygger i hela Malmö, vår nyproduktion har varit mycket hög de senaste åtta åren, men att bygga i ett så pass centralt läge som vid centralstationen är ovanligt för oss, säger Christina Lundby.

MKB förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av hyreslägenheter för hela Malmös befolkning. Just nu har bolaget cirka 700 hyreslägenheter i produktion. 2022 färdigställde MKB 478 lägenheter i bland annat Segevång, Limhamn och Katrinelund.

Fakta Nyhamnen

Nyhamnen är ett av Malmös största och mest centrala stadsutvecklingsprojekt och omfattar cirka 93 hektar. Malmö stad har arbetat fram ett planprogram för Södra Nyhamnen parallellt med en fördjupad översiktsplan för hela Nyhamnen. Nyhamnen ska fullt utbyggt kunna rymma upp till 9 000 nya bostäder och 21 000 nya och gamla arbetsplatser. Utbyggnaden väntas vara klar i sin helhet omkring år 2050. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.