Butikerna ser ljusare på framtiden

29 oktober 2019

Framtidstron bland de fysiska butikerna ökar. Störst är optimismen bland dagligvaruhandlarna. Utsikterna för landets e-handlare går åt motsatt håll och minskar från höga nivåer.

Mat.jpg
Bild: Pixabay

Framtidsindikatorn som sammanfattar de fysiska butikernas framtidstro när det gäller försäljning, antal anställda och framtida lönsamhet ökar med 2,0 enheter till 102,9 i oktober månads Handelsbarometer.

Den fysiska butikshandeln delas in i dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel. Starka siffror från dagligvaruhandeln (109,7) gör att Framtidsindikatorn ligger över den så kallade neutrala nivån på 100. Även om optimismen denna månad även ökar bland sällanköpshandlarna ligger de fortsatt under den neutrala nivån. 

För första gången är framtidstron bland dagligvaruhandlarna större än hos de renodlade e-handlarna.

– För första gången är framtidstron bland dagligvaruhandlarna större än hos de renodlade e-handlarna. Med Black Friday och julhandeln i sikte är det glädjande att även sällanköpshandlarna ser något ljusare på framtiden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.    


Trots att e-handlarnas tro på framtida försäljning och antalet anställda faller är de kvar på höga nivåer. Däremot sjunker lönsamhetsutsikterna till betydligt lägre nivåer.

– E-handlarnas lönsamhetsutmaning är en varningsklocka. Handeln är idag internationellt konkurrensutsatt och priserna sätts globalt, det gör det tufft för många e-handlare att få god lönsamhet trots att tillväxten på nätet är fortsatt stark, säger Karin Johansson.

Den sammanfattande Framtidsindikatorn för e-handlarna landar på 107,4, en minskning med 9,1 enheter jämfört med septembermätningen.  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.