Brister i hemarbetsplatserna

8 februari 2022

Många av de som jobbar hemifrån under pandemin har bristfälliga arbetsplatser. Vissa sitter vid icke-ergonomiska köksbord och en del har till och med fått fysiska besvär av hemarbetet. Det visar en ny Sifo-undersökning* på uppdrag av förvaringsföretaget Elfa. Resultaten lyfter vikten av att ha ordentliga förvaringslösningar i hemmet.

Bild: Unsplash
Unsplash

Hur väl fungerar då dessa improviserade arbetsplatser? Inte optimalt överallt, enligt Sifo-undersökningen.

Hela 34 procent av de i åldern 56-79 år har en arbetsplats i hemmet som inte är ergonomiskt anpassad. Samma siffra bland 16-34-åringarna är 20 procent. Att äldre har sämre ergonomiskt anpassade arbetsplatser är oroande med tanke på att kroppen snarare behöver mer än mindre avlastning ju äldre man blir.

– För att kunna jobba effektivt och skonsamt på hemmaplan behöver alla, och framför allt äldre, hitta bättre lösningar för sin arbetsplats. Har man rätt förutsättningar i hemmet kan man också utföra ett bättre arbete, säger Christine Dalman, förvaringsexpert på Elfa.

Ett exempel på en plats i hemmet som används som arbetsplats av många är köksbordet. Det finns dock en klyfta mellan de som bor i lägenhet respektive villa eller radhus när det gäller användandet av köksbordet för jobb. 31 procent av de som bor i lägenhet jobbar vid köksbordet medan 14 procent av de som bor i villa eller radhus gör det.

Vissa byter arbetsplats under dagen. Bland de som svarar att de alternerar mellan soffan, sängen, köksbordet och skrivbordet är siffran något högre bland kvinnor än män: 15 procent mot 9 procent.


En annan skiljelinje återfinns mellan stad och land. I Stockholm har flest människor fått fysiska besvär av att jobba hemifrån: 26 procent. Den motsvarande siffran i resten av landet ligger på 12 procent. Mindre yta i hemmen kan ge sämre förutsättningar för att skapa en ergonomisk arbetsplats men det finns sätt att komma runt detta.

– Bor man i trängre utrymmen kan det vara svårare att få till ett bra hemmakontor. Men med smarta förvaringslösningar och genom att utnyttja ytor på rätt sätt kan man skapa utrymme även i mindre hem, säger Christine Dalman.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.