Bra stämning på jobbet

2 oktober 2018

Studier visar att hövlighet kollegor emellan kan minska sjukfrånvaron på företaget. Det är dock lätt att landa i fina värdeord, men för att få ett bättre arbetsklimat krävs mer än så. För att nå sitt mål är det viktigt att fokusera på konkreta handlingar i vardagen.

Det finns enkla metoder för att skapa bra stämning på arbetsplatsen. Bild: Pixabay

Är vi inte alla trevliga i allmänhet, och mot kollegor i synnerhet? Kanske inte alltid och det har påverkan på den stämning som präglar arbetsplatsen. 

Sätt upp riktlinjer

Ett första steg mot ett bättre arbetsklimat är att ledningen tillsammans med medarbetarna drar upp riktlinjer för vilka kollegiala beteenden som är bra eller önskvärda- så här vill vi vara mot varandra. Det kan till exempel resultera i ett antal värdeord som på ett övergripande plan beskriver hur man vill att arbetsklimatet ska vara. En vanlig miss är att man stannar där och inte funderar över konsekvenser för vad som händer om någon inte följer riktlinjerna.

Översätt värdeorden till konkreta handlingar

Många företag och organisationer har värdeord men omsätter sedan inte dem i praktiken. Värdeord är ofta exempel på icke-beteenden. Att vara snäll är ett icke-beteende men att bjuda en kollega på lunch är ett konkret beteende. Ett annat exempel; ett företag har bestämt att ett värdeord på arbetsplatsen är respekt – vi ska behandla varandra med respekt. I det fallet gäller det att fundera över vad det egentligen innebär genom att ställa frågan; vad kan jag göra för att behandla andra med respekt? Ett konkret svar kan till exempel vara; jag ska sluta att avbryta mina kollegor när de pratar. Ett bra tips är att tänka att man ska kunna förklara det önskvärda beteendet för ett barn.

Fokusera på lösningen – inte problemet

Det är mycket roligare att jobba mot ett positivt mål än mot ett problem som ska åtgärdas. Så i stället för att ha som mål att få bort gnället på jobbet kan målet vara en gladare stämning med fler skratt.

Chefen måste inte lösa alla problem

Många chefer missuppfattar sin roll och tror att de måste lösa alla problem själva när de i stället behöver jobba på att få sina medarbetare mer delaktiga. Det gör chefen bäst genom att ställa frågor. Om en medarbetarundersökning visar att trivseln är låg på arbetsplatsen kan chefen fråga; vad föreslår ni att vi gör, vad kan jag bidra med och vad kan ni göra i vardagen? Förslagen på förbättringsåtgärder ska primärt komma från medarbetarna.

Tänk konstruktivt kring irritationsmoment

Arga post it-lappar av typen "din mamma jobbar inte här" är vanliga på många arbetsplatser. Vi har alla olika smärttrösklar när det gäller saker som hur högt man kan prata i telefon i kontorslandskapet till hur ren personalkylen bör vara. Därför uppstår det lätt friktioner. En viktig utgångspunkt är att försöka tänka så lösningsfokuserat som möjligt och fundera på vem som äger problemet och hur det kan lösas. Som individ gäller det att hantera sina känslor och inte bli så arg över det jag stör mig på. Gruppens bidrag kan vara omtänksamhet mot mig som tycker att något är jobbigt. Om en medarbetare får huvudvärk av parfym kan gruppen kanske enas om att undvika parfym på jobbet.

Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Jobbet är en arena där en grupp människor som inte har valt varandra ska samarbeta dagligdags. Den gyllene regeln om att behandla andra som man själv vill bli behandlad är en grundläggande etisk princip som håller än i dag. Men det är bra att komma ihåg att alla inte vill bli bemötta på samma sätt. En medarbetare kanske älskar att ha en daglig dialog med chefen medan en annan medarbetare tycker att det känns jobbigt.


Källa: Dan Hasson, stress- och arbetsmiljöforskare vid Karolinska Institutet och Mayo Clinic.Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.