Bra ljudmiljö ökar produktiviteten

19 januari 2021

Svenska kontorsarbetare är mer produktiva på kontoret än hemma, särskilt om kontoret har en god ljudmiljö. Det visar en ny Sifoundersökning ställd till svenska kontorsarbetare. Resultaten stämmer väl överens med forskning som visar att en förbättrad ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Fyra av tio kontorsarbetare störs av kollegornas småprat och enbart hälften är nöjda med sin arbetsgivares insatser för att förebygga oljud på kontoret.

– Kontor kräver en god ljudmiljö. Det handlar om medarbetarnas välbefinnande, hälsa och möjligheter att vara produktiva. Det är ett arbetsmiljöansvar som ligger på arbetsgivarna, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

De flesta kontorsarbetare som deltog i enkäten anser sig vara mer produktiva på kontoret än hemma. Nästan varannan (44 %) ser sig som mer produktiva på kontoret, medan var fjärde (24 %) anser att de är mer produktiva hemma.

Kontorets ljudmiljö spelar stor roll. Är du nöjd med ljudmiljön på kontoret är du nästan dubbelt så benägen att se dig som mer produktiv på kontoret (49 %), jämfört med om du är missnöjd med ljudmiljön (28%).

Unga kontorsarbetare (20–34 år) anser sig i högre grad vara mer produktiva på kontoret än hemma (54 %), jämfört med äldre kontorsarbetare. Detta gäller särskilt unga män (61 %), men också unga kvinnor (46 %).

Många har tröttnat på hemarbete.

I undersökningar från pandemins första månader ansåg sig fler vara mer effektiva hemma. Då spekulerades det om att trenden gick mot permanent hemarbete. Men enkäten visar att endast en av tjugo svenskar nu vill arbeta hemifrån på heltid efter coronakrisen.

– Nu, nästan ett år in i pandemin, har många tröttnat på hemarbete. Vi tror att trenden är mot flexibelt hybridhemarbete, där kontorsarbetaren får välja var arbetet utförs, beroende på vilket arbete som ska utföras, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

Enkätundersökningens resultat överensstämmer med forskning från Stressforskningsinstitutet om ljudmiljöns påverkan på stress och produktivitet på kontoret. En god ljudmiljö minskar kognitiv stress med 11 procent och en minskning av störande moment med 16 procent. Brittisk forskning från 2020 visar att oljud på arbetsplatsen minskar produktiviteten med sex procent.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.