Bästa lokalerna i bästa cityläget

30 augusti 2022

I hjärtat av Göteborg, i stadsdelen Fredstan, ligger Kvarteret Johanna som består av fyra befintliga fastigheter och en tomt som gapat tom sedan en brand 2005. Här har Hufvudstaden nu startat ett av sina största utvecklingsprojekt någonsin, efter ett detaljplanearbete i tätt samarbete med Göteborgs stadsbyggnadskontor. Nu ska Hufvudstaden förtäta kvarteret med flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler och ge göteborgarna ännu fler anledningar att ha Fredstan som en självklar destination.

Projektnamnet Kvarteret Johanna härstammar från statyn ”La Semeuse”, i folkmun kallad ”Johanna i Brunnsparken”, som även gav namn till den legendariska restaurangen Johanna som en gång låg här. Restaurang Johanna var en gastronomisk pionjär vars rykte fortfarande präglar hela kvarteret. 

Kvarteret Johanna ligger i Fredstan, som redan idag är en självklar destination för shopping, umgänge, mat och mode, där cirka 8 miljoner människor passerar varje år.

Bästa lokaler i bästa cityläge

När de aktuella om- och nybyggnationerna är klara kommer kvarteret totalt att inrymma cirka 44 000 kvadratmeter BTA varav 22 000 kvadratmeter kommer vara helt nybyggda. Bland annat byggs ett nytt hus på den idag tomma Johanna-tomten och ytterligare en nybyggnation planeras i korsningen Drottninggatan och Fredsgatan där den befintlig byggnaden kommer ersättas med en ny.

Innerstaden kommer att gynnas av att vi tillför toppmoderna lokaler för caféer, restauranger och butiker som tillsammans bidrar till en mer levande och trygg stadskärna. 

Genom varsam renovering och nyproduktion skapas en genuin produkt med hållbara högkvalitativa material. Kvarteret kommer att innehålla toppmoderna flexibla lokaler samtidigt som historiska gårdsmiljöer bevaras och utvecklas. 

– Projektet ligger helt i linje med Hufvudstadens ambition att erbjuda det bästa lokalerna i de bästa citylägena, menar Fredrik Ottosson, affärsområdeschef Göteborg, Hufvudstaden.

Utmaning mitt i staden

Nu är den stora byggkranen på plats som ska lyfta in det byggmaterial Hufvudstaden behöver för om- och tillbyggnationerna, en viktig milstolpe för projektet. Parallellt pågår viss intern rivning och övriga förberedelser för att man i höst ska kunna starta byggnationerna. 


– Den största utmaningen är att genomföra ett så stort projekt mitt i det pulserande stadslivet, konstaterar Fredrik Ottosson. Vi har lagt mycket möda på att skapa en byggarbetsplats som både är trygg för de som passerar och för byggjobbarna. Transporterna av byggmaterial till och från bygget är också komplicerat där vi samsas med bussar, spårvagnar, bilar, cyklar och gående på en begränsad yta.

Sammanhängande kontorsplan

Genom att invändigt bygga samman kvarterets fem byggnader kommer Hufvudstaden kunna erbjuda marknaden stora sammanhängande kontorsplan i bästa läge med ett myllrande stadsliv runt om. 

– Kvarterets samtliga kontorsytor kommer att uppfylla den internationella certifieringen BREEAM-SE med siktet inställt på nivå Excellent.

På taken och på de generösa terrasserna skapas härliga gröna miljöer med utsikt över hela innerstaden. 

– I gatunivå kommer vi i vissa delar av kvarteret sätta glas i två plan för att skapa mer ljus i gaturummet. Detta kommer även att medföra fantastiska lokaler för butiker, restauranger, caféer och kultur, konstaterar Fredrik Ottosson.

Ny siluett och ökad puls

När Kvarteret Johanna är färdigbyggt kommer göteborgare och övriga besökare att mötas av en helt ny och vacker siluett av Fredstan när man kommer från Drottningtorget och Brunnsparken.

– Innerstaden kommer att gynnas av att vi tillför toppmoderna lokaler för caféer, restauranger och butiker som tillsammans bidrar till en mer levande och trygg stadskärna. Och de 2 000 arbetsplatserna vi tillskapar i Fredstan kommer ytterligare att öka känslan av puls i innerstaden. Genom kvarterets stora flexibilitet gör vi möjligt för alla storlekar på företag att etablera sig i nyproducerade lokaler mitt i city, med stadslivets hela utbud utanför dörren.

Kvarteret kommer vara inflyttningsklart till årsskiftet 2025/2026.

Läs mer här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.