Arendal lockar fler

26 april 2022

Platzer har tecknat två avtal om totalt 14 500 kvm LOA med en tredjepartslogistiker på projektfastigheterna i Arendal och Torslanda. Avtalen innebär att Platzer har hyrt ut 7 500 kvm LOA logistikyta på fastigheten Syrhåla 3:1 samt 7 000 kvm LOA terminalyta på fastigheten Arendal 764:720. Båda hyresavtalen är 10-åriga med grön bilaga och planerat tillträde under 2023.

Platzer_webben.jpg
Bild: Nils Andréasson Arkitektkontor AB

Platzer har tecknat avtal med en tredjepartslogistiker om att utveckla 7 500 kvm LOA logistikyta på fastigheten Syrhåla 3:1. Avtalet är på 10 år med planerat tillträde 1 juni 2023. I logistikområdet Arendal i nära anslutning till Göteborgs Hamn etablerar sig samma tredjepartslogistiker i en nyproducerad terminalbyggnad om 7 000 kvm LOA. Även detta avtal är på 10 år med planerat tillträde 1 april 2023. Byggnaderna kommer att certifieras enligt BREEAM-SE Very Good eller Miljöbyggnad Silver.

Uthyrningen går helt i linje med Platzers vision för markområdena i Arendal och Torslanda. Genom att förlägga terminalbyggnaden i Arendal utnyttjas områdets unika läge med absolut närhet till Göteborgs Hamn. Samtidigt skapas hållbara och effektiva logistikytor i Torslanda endast ett fåtal kilometer bort som ger kunden möjlighet att skräddarsy sin affär.


- Vi väldigt glada över denna affär. Här har kunden valt att gå helt i linje med vårt kunderbjudande och ambition om att kunna erbjuda attraktiva terminalbyggnader strategiskt nära Göteborgs Hamn i Arendal, och effektiv logistik på våra projektfastigheter i Torslanda. Vi är helt enkelt rätt positionerade med våra markområden. Något som bekräftas av de resultat vi nu gör i form av flera uthyrningar inom vårt bestånd, säger Johan Franzén, affärsområdeschef industri och logistik på Platzer.  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.