Används rätt lokalhyresavtal?

3 september 2018

Du har väl inte missat att branschorganisationen Fastighetsägarna lanserade ett nytt lokalhyresavtal innan sommaren? Avtalet finns tillgängligt på deras digitala tjänst Fastighetsägarna Dokument. I det nya avtalet, 12 B.3, har flera bilagor uppdaterats och därför ska inte det det gamla avtalet längre användas.

Fastighetsägarna har lanserat ett nytt lokalhyresavtal som finns tillgängligt i deras digitala tjänst Fastighetsägarna Dokument. I det nya avtalet, 12 B.3, har flera bilagor uppdaterats och därför ska inte det det gamla avtalet längre användas.

Det nya avtalet är liksom tidigare samförhandlat med SABO, Svensk Handel och Visita.

Ändringarna i korthet 

Huvudavtalet är fortsatt fyrsidigt. Vi har möblerat om något bland sektionerna vilket kanske är mest påtagligt på avtalets första sida. Från sista sidan har vi lyft ut sektionen Överenskommelse om överlåtelse. Denna är numera en egen bilaga (formulär nr 97). I huvudavtalet har vidare vissa redaktionella och språkliga ändringar gjorts.

Utöver detta har ändringar av materiell karaktär gjorts i fyra sektioner, nämligen Underhåll, Oförutsedda kostnader, Ombyggnads- och Ändringsarbeten samt Försäkringar. Även handledningstexterna till dessa sektioner har ändrats och finns tillgängliga att visa i formuläret.


Beträffande bilagorna till avtalet har ändringar av materiell karaktär skett i tre av dessa, nämligen Personuppgiftsklausulen med Information om behandling av personuppgifter (formulär nr 90), Brandskyddsklausulen (formulär nr 68) och gränsdragningslistan för underhåll (formulär nr 102). Den senare innebär endast förtydligande förklaringar av innebörden av Underhåll och Utbyte, dock inga ändringar i katalogen/listan. Bilagan till Brandskyddsklausulen (formulär nr 69) liksom bilagan om investeringsmoms (formulär nr 95) har utgått.

Bra att veta är också att det numera även finns en blankett för Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter (formulär nr 42).


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.