Almi flyttar till större lokaler mitt i Uppsala

12 december 2017

I januari flyttade Almi Företagspartners rådgivning och låneverksamhet samt riskkapitalbolaget Almi Invest in under samma tak på Dragarbrunnsgatan 39 i Uppsala. Närhet till både kommunikationer och samarbetspartners var parametrar som vägde tungt i valet av lokal.

Uppsala Science Park

Almi Företagspartner erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser och Almi Invest beskriver sig själva som Sveriges mest aktiva investerare i startups. 30 januari gick flyttlasset från Uppsala Science Park och Dragarbrunnsgatan 35 till den nya lokalen på Dragarbrunnsgatan 39.

– Det är ett bra och centralt kvarter som ligger mycket nära Centralstationen. Eftersom vi jobbar över hela regionen är bra kommunikationer viktigt för oss, säger Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Företagspartner Uppsala.

Dragarbrunnsgatan beskriver han som Uppsalas ”business street”.

– Den har utvecklats på ett väldigt positivt sätt. Här händer mycket roligt och allt fler spännande aktörer flyttar hit. Vi har många av våra samarbetspartners i bland annat banker och revisionsbyråer och de finns i väldigt stor utsträckning i dessa kvarter. Det är givetvis bra för oss att ha nära. Så det var inget svårt beslut att stanna kvar på gatan.

Bengt-Åke Ljuden, VD, Almi Uppsala


Uppsala toppar

Uppsala växer så det knakar i de flesta dimensioner, menar Bengt-Åke Ljudén.

– Det är en väldigt stark regional marknad och Uppsala toppar många av de tillväxtindex som finns. Inflyttningen är stark, arbetslösheten låg, nya bolag startas och existerande växer.

Att det är en het marknad märks också på hur tillgången på lediga lokaler ser ut. Samtidigt som det byggs väldigt mycket nytt är konkurrensen om befintliga bra lokaler ganska hård. Framför allt i centrala delar, enligt Bengt-Åke.

– Centrala Uppsala är relativt begränsat och består av fyra gator placerade mellan Fyrisån och järnvägsspåren. Detta har alltid varit Uppsalas affärsområde. Men nu har den här typen av område även börjat växa fram på den östra sidan av järnvägen. 

Goda skäl till etablering

Marknadsmässigt finns det goda skäl att etablera sig i Uppsala, tycker Bengt-Åke Ljudén.

– Förutom att här finns en starkt växande marknad har man endast 18 minuters resväg till en internationell flygplats och access till de större marknaderna. I Uppsala finns också två stora universitet och ett antal väldigt stora exportföretag att utvecklas tillsammans med.

En ytterligare fördel han belyser är den branschmässiga bredd som finns.

Båda under samma tak

Tidigare fanns Almis verksamheter på två olika håll i staden. Efter att de växt ur sina lokaler bestämde de sig för att hitta en lokal där de kunde rymmas under samma tak. Samtidigt såg de en chans att, i samband med flytten, få en annan struktur på kontoret.

– Vi tittade på olika lokaler under en ganska lång tid. I huvudsak tillsammans med vår dåvarande och nuvarande hyresvärd Vasakronan. Vi har varit väldigt nöjda med dem och det var ganska självklart att vi skulle försöka hitta något nytt inom Vasakronans lokalbestånd, berättar Bengt-Åke Ljudén.

Resultatet blev de nya lokalerna om 500 kvm på Dragarbrunnsgatan 39. För flytten anlitades startup-företaget Move by Bike.

– De flyttade kontorsmöbler och allt med hjälp av cykelkärra. Ett utmärkt alternativ om man är mån om att flytta på ett hållbart sätt. Det fungerade jättebra.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.