AI kan hjälpa fastighetsägarna

21 augusti 2020

Företag och fastighetsägare runt om i världen står just nu inför en oväntad och oönskad utmaning - Hur öppnar man sina kontor och startar sin verksamhet igen, samtidigt som man garanterar en hälsosam arbetsmiljö, utan att äventyra hållbarhetsmålen? Lösningen finns troligtvis i att använda ny teknik och AI för att uppgradera befintliga kontorsbyggnader till att bli säkra, smarta och anpassningsbara.

I flera år har det varit känt att en hälsosam inomhusmiljö har stor inverkan på produktiviteten och välbefinnandet hos människor som arbetar på kontor. Förutom att förhindra smittspridning så kommer en satsning på god ventilation och ren luft att betala sig många gånger om. Forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory har uppskattat att man, bara genom att förbättra inomhusluftkvaliteten på kontor, kan addera så mycket som 20 miljarder dollar årligen till den amerikanska ekonomin.

Trots att hanteringen av COVID-19 är fastighetsbolagens största utmaning för tillfället, är den övergripande efterfrågan på hållbarhet, energireduktion och CO2-neutralitet fortfarande kvar och kanske ännu viktigare på sikt. Då byggnader står för 40% av all global energiförbrukning och för en lika stor mängd av alla koldioxidutsläpp, där värme, kyla och ventilation står för merparten.

Resultatet blir säkra och optimala inomhusförhållanden.

Det nya minimum

Fastighetsägare och arbetsgivare över hela världen står idag inför krav som delvis är nya från sina anställda - Min byggnad måste även vara säker! Framtidens kontorsbyggnader måste därför både vara en utmärkt och inspirerande plats att arbeta i, och säkra och hälsosamma. Om inte, kommer företagen inte att kunna locka människor att komma tillbaka till sina kontor.

För att kunna tillhandahålla säkra kontorsmiljöer måste fastighetsägare ha kontroll över situationen i sina byggnader; Hur många personer finns i lokalerna, var befinner de sig och hur är luftkvaliteten? Har vi en optimal CO2-nivå, luftfuktighet och temperatur?

Tack vare nya och lätt-implementerade IoT-sensorer är den extra kunskapen relativt enkel att få i dag. Utmaningen för fastighetsbolagen är att samla den och att dra nytta av den. Att kunna agera på alla variationer för att undvika avvikelser från de optimala förhållandena, som i sin tur kan ha en betydande negativ inverkan. Här kan AI göra en stor skillnad och garantera en säker och hälsosam miljö.

En studie utförd av Harvards Healthy Buildings Lab fann att varje gång man fördubblar mängden friskluft till ett kontor förbättras arbetarnas prestanda med 1,7%. En annan analys av sjukfrånvaro-uppgifter för mer än 3 000 arbetare i 4 000 byggnader fann att 57% av alla sjukskrivningar kunde tillskrivas dålig ventilation. Skäl nog för åtgärder, utan att COVID-19 tas med i beräkningen.

Justerar dygnet runt

Att justera och optimera en kontorsfastighets ventilationssystem för att säkerställa optimala inomhusförhållanden är ett konstant arbete, där artificiell intelligens och maskininlärning har visat sig vida överträffa manuellt arbete. I bästa fall har ett genomsnittligt fastighetsbolag en energiexpert som justerar värme och ventilationssystemet på plats varje månad.

- Vår nya AI-applikation justerar ventilationen mellan 4 - 5 000 gånger dagligen. Det vill säga mer än 600 justeringar per timme eller 10 per minut. Omöjligt att uppnå manuellt, säger Tuomas Pippola VD på Nuuka Solutions. Programvaran kan göra justeringar baserade på byggnadernas tidigare beteenden, i kombination med realtidsdata, från både interna och externa sensorer, till exempel luftkvalitet och CO2-nivåer i olika delar av byggnaden samt temperaturer och föroreningar utomhus. Resultatet blir säkra och optimala inomhusförhållanden.

Frågan att använda ny digital teknik för uppdatering av befintliga kontorsbyggnader har legat på många fastighetsbolags bord i flera år, men har nu flyttat till toppen av dagordningen. Fler och fler företag kopplar nu upp sin fastighetsportfölj för att få kontroll över sina byggnaders förhållanden och konsumtion.

Studier visar att man kan uppnå 20% energibesparingar i HVAC systemen med hjälp av AI, vilket innebär cirka 6% besparingar av den totala driftskostnaden för fastighetsbolaget. Stora siffror och dessutom en betydande positiv inverkan på hållbarheten. Och detta är utöver av att man får optimala inomhusförhållanden.

- Tack vare mer än 100 färdiga integrationer är vårt system möjligt att implementera ovanpå de flesta av dagens byggnadssystem och sensorer, säger Tuomas Pippola, vilket innebär att de flesta fastigheter kan uppgraderas till säkra och hållbara byggnader.

Liksom tidigare globala kriser kommer denna sannolikt också att visa sig vara en drivkraft för nya idéer och tekniker. Där anpassningsbara företag kommer att ha skaffat sig fördelar och där tillhandahållandet av garanterat hälsosamma byggnader kommer att ha visat sig vara en konkurrensfördel.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.