8 av 10 upplever hög stress

6 april 2022

Så många som 8 av 10 upplever hög stress på jobbet. Det visar ny data som presenteras i &franklys rapport Employee Engagement 2022, som baseras på mellan 60 000 - 85 000 svaranden på frågor kopplat till Engagemang på arbetsplatsen. Rapporten visar även att det är tidsbrist som är en av de främsta orsakerna till stress, tätt följt av brist på kontroll.

Pandemin har medfört förändringar, både inom inom yrkeslivet och för många även på det personliga planet. För vissa har de senaste två åren varit svårare att förhålla sig till än för andra.

När &frankly tittat på engagemangsdatan för 2021 så är det dock tydligt att stressnivåerna ligger på en hög och tyvärr stabil nivå. Att åtta av tio upplever hög stress på jobbet är en siffra som inte förändrats nämnvärt under en lång tid. Inte heller råder någon större skillnad mellan hur chefer och medarbetare (utan ledningsansvar) upplever stressen.

Negativ eller positiv stress?

Hur vi upplever stressen, om den är negativ eller positiv, råder det delade meningar om. En av tre upplever stressen som negativ medan övriga upplever den som positiv. Positiv stress är i sig inget farligt – i alla fall inte på kort sikt. Men när den blir långvarig och när återhämtning saknas, så blir även den skadlig.

Av allt som bidrar till stress på arbetsplatsen är tidsbrist den enskilt största faktorn. Att kunna utföra sina arbetsuppgifter inom avsatt tid är en grundförutsättning för att göra ett bra jobb, känna sig nöjd med sin prestation och inte uppleva negativ stress. Det är därmed inte konstigt att tidsbrist hamnar på första plats.

5 vanligaste orsakerna till stress:

- Tidsbrist

- Brist på kontroll

- Dålig stämning

- Otydligt ansvar

- För höga förväntningar


Källa: &frankly

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.