5 faktorer för framgång

11 oktober 2018

Framgångsfaktorer är bara framgångsfaktorer om de fungerar med företagets övergripande inriktning och kultur. Enligt Kairos Futures studier finns det fyra tydliga organisationstyper, alla med sina olika för- och nackdelar.

Bild: pixabay.com

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. I sitt senaste nyhetsbrev listar de 5 egenskaper som har starkast samband med samlad framgång för företag. Ytterligare 5 finns att hitta i den fullständiga rapporten, länk till denna finns att hitta lite längre ner.

5 faktorer som utmärker framgångsrika företag

1. Modet att ta täten för att förändra våra arbetssätt och erbjudanden.

2. På min arbetsplats brinner vi för att vara de bästa inom vårt område.

3. Sökande, nyfiken och öppen företagskultur.

4. Bra på att omvandla omvärlds- och kund/användarinsikter till nya erbjudanden.

5. Positiv och inspirerande atmosfär.

Framgångsfaktorer är dock bara framgångsfaktorer om de fungerar med företagets övergripande inriktning och kultur. Enligt Kairos Futures studier finns det fyra tydliga organisationstyper, alla med sina olika för- och nackdelar. Man har valt att kalla dem för Labbet, Missionen, Kansliet och Klubben, och de har alla en tydliga position inom dimensionerna driva-vara och mål-relationer. Är du intresserad av att läsa mer om framtidens ledarskap och ta reda på vilken typ av organisation du arbetar i så kan du ladda ner den fullständiga rapporten här.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.