Ökning av nya företag

27 juni 2023

Maj bröt den negativa trenden för det svenska näringslivet. Efter en mycket svag ökning av nya företag i april studsade siffran tillbaka i maj – 1 339 nya företag tillkom under månaden. Det visar en statistiksammanställning gjord av webbhotellspecialisten STRATO från Bolagsverket.

I ett tufft ekonomiskt läge med hög inflation och höjda bolåneräntor har tendensen under årets första kvartal varit tydlig: Tillväxten av nya företag i Sverige har minskat stadigt. Men nu har ett trendbrott skett.

Under maj månad ökade nämligen antalet företag – antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minus de som avregistrerats – med 0,13 procent, vilket motsvarar 1 339 nya företag*. En stor ökning jämfört med föregående månad då enbart 85 nya företag tillkom. Under samma period förra året var motsvarande siffra 2 769 nya företag, en ökning då med 0,27 procent.

 – Det mesta tydde på att den negativa utvecklingen skulle fortsätta synas i statistiken. Men i stället verkar näringslivet delvis återhämtat sig – åtminstone sett till att tillväxten av nya företag vände upp igen. En något överraskande men glädjande utveckling. Även om uppgången inte är lika stor som fjolåret är det positivt att människor känner att det fortfarande går bra att starta och driva egna företag i en lågkonjunktur, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Alla regioner ökade i antal företag under maj förutom Västerbottens län och Västernorrlands län. Västernorrland hade nolltillväxt och Västerbotten var den enda regionen som hade negativ tillväxt på 0,24 procent. 

 Västra Götaland, Kalmar och Gotland går starkast fram under föregående månad. Den största ökningen skedde i Västra Götaland med 0,26 procent, följt av Kalmar (0,19 procent) och Gotland (0,18 procent).

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.