Ökade krav på köpcentrum

29 september 2022

Försäljningen ökade för köpcentrum och handelsområden år 2017. Färska prognoser visar dock att köpcentrumens försäljning kan börja vika år 2021 och handelsområdenas år 2025. Detaljhandelns konsolidering och digitalisering kommer att medföra allt större utmaningar, men för de aktörer som möter dessa genom investeringar och proaktivitet finns goda framtidsmöjligheter.

e-handel webben.jpg
Bild: Pixabay

Svenska Köpcentrum 2018 är den andra utgåvan av en rapport som beskriver marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige. Rapporten är framtagen av HUI Research i samarbete med NCSC. Rapporten konstaterar att köpcentrum och handelsområden uppvisade en ökad försäljning under 2017 jämfört med föregående år. Köpcentrumen ökade med 0,5 procent och handelsområdena med 4,3 procent. Framtiden är dock mer oviss och rapporten innehåller en kortsiktig prognos avseende 2017-2020 samt två scenarier för hur den framtida tillväxten till och med 2025 kan komma att se ut. I båda fallen är e-handelns utveckling och detaljhandelns strukturomvandling tongivande för utvecklingen. Hur branschen möter dessa utmaningar kommer till stor del att avgöra vilket scenario som realiseras.

Butiker i köpcentrum och handelsområden kommer tveklöst att påverkas av branschens strukturomvandling och i viss mån ersättas av andra verksamheter som till exempel restauranger, nöjen och tjänster. 

I det första scenariet bedöms köpcentrumens försäljning fortsätta växa fram till 2022 för att därefter backa. Även handelsområdena spås möta allt större utmaningar, men bedöms trots detta ha en positiv tillväxt under hela perioden. I det andra scenariot hårdnar detaljhandelsklimatet i mycket snabb takt och köpcentrumens tillväxt förväntas vika 2021. Även handelsområdena drabbas hårdare i detta scenario och försäljningen börjar minska 2025.

- Butiker i köpcentrum och handelsområden kommer tveklöst att påverkas av branschens strukturomvandling och i viss mån ersättas av andra verksamheter som till exempel restauranger, nöjen och tjänster. De aktörer som investerar i sina handelsplatser och är aktiva kommer att klara sig bäst, säger Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research.


Konsekvenserna av ovanstående scenarier kan yttra sig på olika sätt och förmodligen i en kombination av händelser. Scenarierna innebär till exempel att köpcentrumytor motsvarande 80 000 till 420 000 kvadratmeter kan försvinna under perioden 2017-2025. Detta kan yttra sig genom ökade vakanser i köpcentrum, konvertering till andra ändamål som kontor eller kultur eller i värsta fall stängningar.

Trots att den totala tillväxten bedöms avta för både köpcentrum och handelsområden finns det fortsatt goda möjligheter att växa och förbli konkurrenskraftiga destinationer i framtiden. Några av de egenskaper som gynnar köpcentrum och handelsområden är utbudets bredd och djup, läget, den lokala befolkningstillväxten och inte minst klokt ägandeskap och aktiv förvaltning.

- Vi har redan idag väldigt många exempel på köpcentrum som har utvecklat sina verksamheter med ökad kundupplevelse, fantastiskt samhällsengagemang och innovativa affärsmodeller. Köpcentrum är viktiga aktörer i samhället och kommer även fortsättningsvis att vara knutpunkter för människor. Flertalet av Sveriges köpcentrum är redan idag väl rustade inför den strukturella förändringen av branschen, säger Kajsa Hernell, VD NCSC.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.