Ökad lokal handel?

22 mars 2021

Varken Brexit eller COVID-19 kommer att innebära slutet på den globala handeln. Men båda sätter fingret på en utveckling vi kunnat skönja ett tag - nämligen ett uppsving för mer lokalt producerade varor.

Den pågående pandemin har stärkt banden till de lokala handlarna och småföretagen där vi bor och verkar. Tre av fyra svenskar handlar mer lokalt. Tittar vi på detaljhandeln kan vi se en trend med mer närproducerade varor och ett uppsving för lokal shopping enligt forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

För att lösa detta problem ser vi hur innovativa företag skapar nya leveranstjänster som kan stödja dessa lokala leverantörer och där du som kund kan få varor från flera olika spelare i en och samma leverans till din dörr. 

Både Brexit och COVID har fått regeringar att främja mer motståndskraftiga nationella ekonomier på lång sikt. Den typ av ekonomisk återhämtning de bedriver kommer att omforma leverantörskedjans framtid. Även om detta inte är slutet på den globala handeln kan vi förvänta oss att protektionistiska processer bromsar globaliseringens försörjningskedja och gynnar lokal tillverkning istället för vissa sektorer. Denna “going local-effekt” kommer att erbjuda en möjlighet för verksamheter inom leverantörskedjan - om man snabbt kan anpassa sig.

En ökning av specialiserad produktion kommer att utlösa en mer distribuerad försörjningskedja. För att säkerställa att försörjningskedjan förblir effektiv och effektiv måste en ny logistikmodell utvecklas för att hantera detta större antal leveranspunkter när det kommer till produktion, distribution och inte minst leverans.

Små företag har begränsade resurser och kan inte avsätta personal som jonglerar med många olika grossister på samma sätt som större globala företag ofta gör. Samtidigt förväntar sig konsumenter fortfarande snabb, enkel och personlig leverans när det kommer till alla sina inköp.

För att lösa detta problem ser vi hur innovativa företag skapar nya leveranstjänster som kan stödja dessa lokala leverantörer och där du som kund kan få varor från flera olika spelare i en och samma leverans till din dörr. Det är troligt att vi kommer se sysselsättningen växa inom denna lokala, distribuerade leverantörskedjemodell. Logistikrollen växer i betydelse i företag. Snart kan Chief Supply Chain Officer få en betydligt mer inflytelserik roll över strategin som används av företag över hela landet.

Av: Stefan Tärneberg, Director of Solution Consulting, BluJay Solutions.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.