Är ditt företag rätt försäkrat?

23 januari 2024

En ny undersökning från Trygg-Hansa visar att drygt en fjärdedel av alla svenska småföretagare är oförsäkrade och av dem uppger fyra av tio att de inte behöver någon försäkring.

Över 300 000 småföretagare är oförsäkrade – många utan att veta om det. Bild: Trygg-Hansa
Över 300 000 småföretagare är oförsäkrade – många utan att veta om det. Bild: Trygg-Hansa

Små företag är ryggraden i Sveriges ekonomi. Nära 96 procent* av Sveriges cirka 1,2 miljoner* företag är småföretag med färre än 10 anställda. Trygg-Hansas årliga småföretagarundersökning i samarbete med Novus, visar att hela 27 procent av svenska småföretag saknar en företagsförsäkring. Årets undersökning visar att den vanligaste anledningen till att man saknar företagsförsäkring är tron på att man inte behöver en.

– Över 300 000 småföretagare är oförsäkrade och att fyra av tio av dem menar att de inte behöver försäkra sin verksamhet är oroväckande. Det är alldeles för många småföretagare som lever i en falsk trygghet, som i värsta fall kan kosta dem företaget, säger Nicklas Larsen, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa

Tvister kan bli förödande

Utöver att försäkra egendom och fysiska tillgångar så behöver företagare även exempelvis en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, något som inte ingår i hemförsäkringen.

– En av de vanligaste skadorna som drabbar småföretagare är ansvarsskador, det vill säga att företagaren blir krävd på skadestånd, och där är det helt avgörande att man har en företagsförsäkring med ansvarsskydd. Att hamna i en rättslig tvist är en nog prövande, även med stöd och ersättning för utgifter. Att hamna i en sådan situation helt utan ansvarsförsäkring kan få rent förödande konsekvenser, säger Nicklas Larsen.

3 av 10 tror att hemförsäkringen täcker företaget

En förklaring till att en stor andel är oförsäkrade är att många småföretagare, 32 procent av de oförsäkrade, uppger att de till största del arbetar hemifrån och tror då att de och företaget skyddas av hemförsäkringen.

- Jag möter många småföretagare som arbetar hemifrån och tror att hemförsäkringen gäller om jobbdatorn går sönder eller om bagaget försvinner på affärsresan, men så är alltså inte fallet. Tumregeln är att alla de saker du har köpt och gjort momsavdrag för behöver en företagsförsäkring, säger Nicklas Larsen.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.