Är detta framtidens kontor?

16 oktober 2018

Många spenderar majoriteten av sin vakna tid på jobbet. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har därför kartlagt svenskarnas inställning till framtidens arbetsplatser. Mer distansarbete och flexkontor i förorterna med gym och övernattningsrum sammanfattar synen på framtiden. Samtidigt skiljer sig åsikterna tydligt åt mellan yngre och äldre.

Bild: pixabay.com

För tredje året i rad har Projektengagemang tagit fram rapporten Samhällsbarometern som är baserad från en undersökning från Kantar Sifo. I år har 3 000 svenskar svarat på frågor om utvecklingen av framtidens städer. Enligt undersökningen tror så många som 98 procent att distansarbete kommer bli betydligt vanligare framöver. Och något överraskande är det främst äldre som uppger att detta kommer öka. Dessutom tror hela 67 procent i åldern 60 till 74 år att vi kommer se fler kontor i hemmet år 2050. Medan motsvarande siffra bland de yngre mellan 18 till 29 år ligger på 46 procent. Samtidigt tror de yngre i högre utsträckning än de äldre att vi kommer se mer öppna kontorslandskap, aktivitetsbaserade kontor och även kontorshotell.

Samtidigt tror de yngre att arbetsplatserna kommer utformas mer som helhetslösningar med både bostäder och underhållning.


Undersökningen visar också att hela 59 procent av svenskarna tror att gym kommer bli vanligare på våra arbetsplatser om 30 år. Därefter följer övernattningsrum och skolor. Jämfört med de äldre tror framtidens arbetstagare att trädgårdar, bostäder, spelrum och massage kommer att bli mer frekventa inslag på jobbet. De äldre är å sin sida mer inställda på att skolor, övernattningsrum och tvättservice kommer ta plats på framtidens kontor.
– Svenskarna är övertygade om att vi kommer arbeta mer flexibelt i framtiden, både i tid och rum. Samtidigt tror de yngre att arbetsplatserna kommer utformas mer som helhetslösningar med både bostäder och underhållning. I konkurrensen om arbetskraft kommer många företag därför behöva profilera sig med annorlunda och nytänkande kontor för att locka talanger. Den nya generationen utmanar därmed de gamla föreställningarna om hur en arbetsplats ska se ut vilket innebär såväl stora möjligheter som spännande utmaningar för oss samhällsbyggare, säger Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef på Projektengagemang. 

Fyra av tio svenskar tror att våra arbetsplatser kommer vara belägna i förorter till större städer år 2050. Få tror samtidigt att vi kommer jobba i små städer eller på landsbygden. Majoriteten av de unga menar dock att jobben kommer att finnas belägna i storstäderna. Det uppger hela 53 procent medan motsvarande siffra bland de äldre endast ligger på 28 procent. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.