"Vi vill utmana genom kvalitet och engagemang"

31 augusti 2021

MIKE Kommersiella Fastigheter är en etablerad aktör inom kommersiell fastighetsförmedling och transaktion sedan flera år. Ända sedan starten har viljan att utmana transaktionsbranschen genom kvalitet, nytänkande presentationer och engagemang varit tydlig. Nu växer MIKE och skall fortsätta utmana branschen även inom lokalförmedling.

- Vi har följt marknaden för lokalförmedling under lång tid. Det som slagit oss är att det är en bransch full av duktiga människor men att det saknas processer och arbetssätt för att på allvar minimera vakanstiderna för fastighetsägarna och uppdragsgivarna, säger Mikael Nyberg, en av grundarna av MIKE Kommersiella Fastigheter.

Nya partners och medarbetare

För att genomföra satsningen på lokalförmedling, samt för att förstärka teamet inom transaktion, har Mikael Andersson och Jonas Berglund gått in som partners i verksamheten. Dessutom har även Sandra Berglund anställts som lokalförmedlare. Samtliga nya ansikten på MIKE har en gedigen bakgrund från fastighetsförmedling, ledarskap och bolagsstyrning.

- Vi ser att vi kan applicera mycket av vår erfarenhet från den privata mäklarsidan på hur vi vill särskilja oss inom lokalförmedlingen, säger Mikael Andersson, som är ansvarig för MIKE:s satsning på lokalförmedling.

- Vår tro är att kortast möjliga vakanstider är av intresse för fastighetsägarna och våra blivande uppdragsgivare, det är vår övertygelse att vi uppnår det genom bra presentationer, marknadsföring i rätt kanaler och ett tydligt engagemang.

Synergier som är bra för kund

Genom att numer kunna erbjuda såväl kommersiell fastighetsförmedling som lokalförmedling under samma varumärke tror MIKE att de kan skapa värdefulla synergier för kunderna.

- I fastighetsbranschen likväl som i lokalförmedlingsbranschen gäller det att hela tiden har örat mot rälsen och dagligen uppdatera sig. Detta för att kunna leverera rätt råd och information till såväl potentiella köpare, säljare och lokalsökande företag. Genom att vi även erbjuder lokalförmedling så ökar våra kontaktytor mot marknaden och det kommer våra kunder till gagn, avslutar Mikael Nyberg.

Vill du veta mer om MIKE, besök gärna mikefastigheter.se

Artikeln är en annons från MIKE Kommersiella Fastigheter och inte en artikel av Lokalguiden.