Rozana vill bidra till stadens utveckling

12 april 2021

Rozana Eriksson Yevno arbetar som kommersiell uthyrare på Stena Fastigheter och ser sitt arbete som en viktig del av stadsutvecklingen. Genom att hitta rätt hyresgäster till rätt platser i staden kan hon vara med och bidra till utvecklingen av kvarter och platser. Drömmen är att skapa levande och trygga stadsdelar.

- Att utveckla staden positivt genom att hitta rätt företag till rätt lokaler tycker jag är så roligt. Det är lite som matchmaking. Varje företag är en person för mig. Vad heter den, vad gör den, vad är dess intressen, favoritmusik etc. Sen är lokalen dess partner, säger Rozana.

Rozana tror att många förknippar ordet stadsutveckling med att bara bygga nytt. Men för Stena Fastigheter innebär det också att de tar hand om sitt befintliga bestånd. Det kan handla om varsamma renoveringar för att förbättra standarden. Att anlägga en lekplats eller sätta upp belysning för att göra ett kvarter tryggare och mer trivsamt. Länge har också Stena Fastigheter arbetat med något de kallar för relationsförvaltning, ett arbetssätt för social hållbarhet. 

Masthuggskajen var ju ett av de mest livliga områdena i Göteborg för längesen. Vi vill se till att det blir det igen!

- Allt handlar i grund och botten om om att skapa långsiktiga relationer med våra hyresgäster, för att de ska må bra och trivas, berättar Rozana. 

En stadsdel kan förändras drastiskt med rätt hyresgäster. En shoppinggata kan till exempel självdö om utbudet inte är attraktivt nog. Och både bostads-kvarter och centrala platser kan upplevas otrygga om det inte finns verksamheter som är öppna på kvällar och nätter. Att få vara med och skapa positiva effekter i staden är Rozanas drömjobb. Även om arbetet i dagsläget har fått anpassas och utmaningen har blivit en annan när coronapandemin har förändrat vår syn på arbetsplatsen.

Behöver vi kontor?

Fler kommer säkerligen arbeta hemifrån och hemmakontoret är ett bra komplement. Men jag är helt övertygad om att vi behöver miljöombytet som en arbetsplats bidrar med. I grund och botten är människor väldigt sociala, vi behöver varandra för att lyckas. Kontoret är också viktigt för att attrahera nya medarbetare. Det är en viktig mötesplats där vi får vara kreativa på ett annat sätt. Där vi delar kunskap och får ett sammanhang som är svårt att få till hemma.

Varför viktigt att ha ett kontor som passar företaget?

Det handlar om matchmaking. På rätt plats kan ett företag växa och må bra. Det ska spegla bolagets värderingar och varumärke. Om identiteten speglas i kontoret och adressen så skapas stolthet och sammanhållning. 

Något bra exempel?

Ja, vi tecknade nyligen avtal med Gothia Marine, ett bolag som är konsulter inom skeppskonstruktion. De flyttade till Fiskhamnsgatan 10 för att komma närmare vattnet och sjöfarten. Nära sin verksamhet, helt enkelt.  

Varför är det roligt med kommersiell uthyrning?

Förutom matchmakingen älskar jag fastighetens historia. Om en fastighet är byggd för ett specifikt ändamål är det kul att ära det arvet. Kyrkogatan 26 är ett bra exempel; en pampig fastighet som har innehållit lager, butik och produktion sen lång tid tillbaka. Vi har flertalet bra dialoger och vill ta tillvara på historien och låta huset användas till sin fulla potential igen. 

Stena Fastigheters första helt kommersiella nyproduktionsprojekt, Stuveriet på Masthuggskajen, ärar också historien. 

- Förr i tiden låg hamnkontoret Stuveriet på platsen. Stuveriarbetarna kom på morgonen för att bli tilldelade dagens arbete i hamnen, förklarar Rozana.

Huset blir 16 våningar och innehåller 7 600 kvadratmeter kontorsyta med restaurang och bar i botten. Här finns lokaler från 307 kvm till 1200 kvadrat i ett plan. Men möjligheten att hyra hela huset finns också. Oavsett hur stora ytor företaget behöver anpassas ytorna alltid efter hur hyresgästen vill ha dem.

 Med fasad i återvunnet aluminium, sedum och solceller på taket finns dessutom ambitionen att byggnaden ska certifieras enligt LEED Platinum. Hyresgäster får också tillgång till låst cykelrum och omklädning. Det är också bara ett par hundra metar till kollektivtrafik. Inflyttningen sker under 2022, men uthyrning av lokalerna pågår redan nu.

- Det är så spännande att företag börjar höra av sig. Att bidra till att utöka stadskärnan och ta tillvara på historien som finns här. Masthuggskajen var ju ett av de mest livliga områdena i Göteborg för längesen. Vi vill se till att det blir det igen!  

Rozana Eriksson Yevno

Gör: Kommersiell uthyrare 

Bakgrund: Utbildad fastighetsmäklare

Intressen: Arkitektur. Och hur fastigheter formar staden. 

Läs mer om Stuveriet här

Artikeln är en annons från Stena Fastigheter Göteborg AB och inte en artikel av Lokalguiden.