Har ni rätt mål i verksamheten?

18 januari 2021

Algebäck Group AB har tillsammans med digitaliseringsföretaget Dokiv AB tagit fram ett komplett och flexibelt ledningssystem med intranät. Ett intuitivt, användarvänligt och flexibelt ledningssystem som kommer att underlätta arbetet betydligt.

Bild.jpg
Thobias Holmquist, Affärs- och Verksamhetsutveckling Algebäck Group och Camilla Algebäck, Grundare Algebäck Group.

2020 var ett utmanande år för många verksamheter, vi upptäckte att behovet av att fokusera på rätt saker med rätt verktyg ökade. Genom att hjälpa våra kunder att genomlysa och reflektera kring verksamheten, skapar vi förutsättningar för framgångsrika företag där målsättningen är genomtänkt och sedermera blir tydligt förankrad i verksamheten. 

Det mest utmanande, men också roliga för oss och våra kunder, är när vi utmanar gängse arbetssätt med målet att förbättra verksamheten.

Detta har varit tydligt vid många ledningsgruppsmöten, där vi med nya ögon diskuterar nyttan att arbeta konsekvent med uppföljning och tydliga mål för verksamheten. Där blir vår insats en central del för det fortlöpande arbetet. 

Algebäck Group AB har tillsammans med digitaliseringsföretaget Dokiv AB tagit fram ett komplett och flexibelt ledningssystem med intranät.

Systemet är baserat på Dokivs plattform som är verksam inom andra områden som digitala formulär, order, ärendehantering, dokumentbevakning samt e-signering.

Detta kommer att underlätta arbetet då det är mycket intuitivt, användarvänligt och flexibelt. 

Vi har utvecklat systemet då vi sett att många kunder i befintliga system ser dessa som tungrodda och ineffektiva. Denna situation har inneburit att endast ett fåtal faktiskt använder systemet. Det är även vanligt att det endast i begränsad utsträckning går att utveckla och addera på kundspecifika funktioner, vilket vi ser som ett måste då kundens behov alltid får styra. 

Investeringen är en naturlig del i vår strategi där målet är att underlätta, förenkla och effektivisera arbetet kring kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Utöver utvecklingen av systemstödet så kan vi nu även hantera och bevaka våra kunders kompetens- och lagkrav, vilket såklart är en viktig del i verksamheten. Vi kartlägger och samordnar behov och krav samt genomför utbildningar, dvs lag- och kompetensefterlevnad. 

Artikeln är en annons från Algebäck Group AB och inte en artikel av Lokalguiden.