Här har forskningen om en hållbar framtid flyttat hem till hyresgästerna

25 september 2019

Visste du att du som etablerad på Chalmersområdet bor granne med ett levande laboratorium? I ett HSB-bostadshus med 2 000 sensorer bor nära 40 hyresgäster permanent, samtidigt som forskning kring framtidens hållbara boende pågår. Dygnet runt mäts och studeras material, teknik, energihantering, kompostering samt levnadsvanor och sociala aspekter kring hur vi vill – och behöver – bo i framtiden. Här pågår många spännande projekt inom exempelvis energi, resurseffektivitet, vatten och innemiljö. – HSB Living Lab hör till den högsta klassens levande lab, där människor har sina vanliga bostäder samtidigt som forskning pågår. Huset är en öppen arena som är tillgänglig för alla, så du eller ditt företag är varmt välkomna att ansöka om att ha egna projekt hos oss, säger Madelaine Doufrix, projektkoordinator på HSB Living Lab.

HSB Living Lab på Campus Johanneberg stod färdigt och inflyttningsklart i juni 2016: en del för boende med 29 lägenheter och en öppen del med bland annat konferensrum och ”multisal”, som fungerar bland annat som showroom, en större möteslokal eller arbetsrum. 

Huset är modulbyggt och kan plockas isär eller byggas till med fler delar – lite som lego. En föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. Bygglovet sträcker sig i 10 år, till 2026, därefter ska huset monteras ner och flyttas. 

I HSB Living Lab testar ni era produkter och tjänster i en verklig miljö, och får möjlighet att dela med er av resultaten i alla de kanaler som ni får tillgång till via HSB Living Lab.

Samverkansprojekt med 12 engagerade partners

– Att byggbranschen står för cirka 30 % av både samhällets koldioxidutsläpp och avfall betyder att det finns mycket att göra för alla inblandade parter, menar Madelaine. Därför är HSB Living Lab är samverkansprojekt där många kan bidra med idéer och innovativ höjd.

I projektet finns tolv lika delaktiga och engagerade partners där samarbetet mellan akademi och näringsliv är centralt: HSB, Chalmers, Johanneberg Science Park, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Electrolux, Elfa, Göteborg Energi, Tengbom, Peab, Tieto och Vedum. 

Internationellt samarbete

HSB Living Lab deltar också i ett större EU projekt, IRIS Smart Cities, med parter i ett flertal länder i Europa. Genom ett av IRIS delprojekt i HSB Living Lab, demonstreras byggnadsintegrerade solceller på byggnadens södra fasad. Ett annat delprojekt är den nya ERO-applikationen, där hyresgästerna ges möjlighet att påverka sin energikonsumtion. Genom det internationella samarbetet ges möjlighet att sprida, men även lära av andra Living Labs och testbäddar i bland annat Holland och Frankrike samt skapar bredare intresse på nationell nivå.

Nästa kapitel i att modernisera boendet

Ett grundläggande uppdrag för HSB sedan starten 1923 är att skapa det goda boendet, något som kräver nytänkande. HSB Göteborgs vd Lars Göran Andersson var med och tog initiativ till HSB Living Lab.

– Historiskt sett har HSB alltid lanserat innovationer och nya idéer för att förbättra boendet. Galna idéer som att dra in vatten i lägenheter, sätta in badkar, inrätta sopnedkast och tvättstuga, säger Madelaine Doufrix. Och genom HSB Living Lab har vi påbörjat nästa kapitel i hur nya och befintliga bostäder ska kunna moderniseras. 

Projektet är en arena där HSB med partners samt externa innovationsföretag kan testa idéer längs vägen och utvärdera innan de implementeras brett. 

– Målet för HSB är att hitta lösningar som hjälper oss att nå klimatmålen för Agenda 2030. Både nya sätt att bygga men även klimatförbättra genom exempelvis solpaneler och andra typer av nya väggpaneler, eller hitta nya sätt att använda befintliga strukturer. Minskar bilanvändandet kanske befintliga p-hus kan användas till exempelvis odling. Vi använder också HSB Living Lab för att testa hållbara produkter och tjänster som vi vill kunna erbjuda våra medlemmar i framtiden. 

Hyresgästernas återkoppling är avgörande

HSB:s fastighetsskötare och förvaltare sköter om huset som om det vore ett vanligt flerbostadshus, men det är samtidigt ett laboratorium som det går att byta ut alla delar i.

– HSB hanterar HSB Living Lab precis som våra andra hyreshus med skillnaden att vi meckar lite mer i huset: vi installerar olika värmesystem, testar nya kranar och förändrar detaljer allteftersom nya projekt dyker upp. Chalmers samlar in all data via 2000 sensorer som mäter allt från vatten- och elförbrukning till ventilation och luftkvalitet. Det mäts även hur ofta exempelvis fönster och kylskåp öppnas. Med jämna mellanrum intervjuas hyresgästerna eller ombeds besvara enkäter, något som finns inskrivet i det deltagaravtal man skriver under när man flyttar in i huset – istället för ett vanligt hyreskontrakt.

– Deras återkoppling är en viktig del och avgörande för många av våra forskningsprojekt, förklarar Madelaine Doufrix. 

Experimenterar med tjänster för delningsekonomi

Hyresgästerna har sedan starten deltagit i många projekt. Som att via en app kunna se hur mycket energi hushållet konsumerar samt se hur mycket av energin som kommer från husets solceller eller andra källor. Utöver rent teknologiska innovationer ligger stort fokus på det sociala, att skapa miljöer och funktioner som bidrar till att motverka den känsla av ensamhet och isolering som många upplever i vår samtid. 

– I huset finns exempelvis en social tvättstuga som vi har inrett för fler funktioner än enbart tvätt. Tillsammans med maskinerna finns soffor och fåtöljer för att de boende ska kunna både tvätta och umgås.

En konkret delningstjänst som finns på plats är Swap Cube, ett hörn i multisalen där man kan lämna saker som man inte har användning för längre och som någon annan kan få ta över. Ett annat spännande exempel är ett hönsprojekt som kom till för att undersöka hur man skulle kunna minska matsvinnet. 

– Boende tog gemensamt hand om hönsen, matade dem, använde äggen och fick ner matsvinnet med hela 12 procent. För att skapa långsiktighet i lösningar som kräver handhavande behövs dock i regel insatser utöver ideellt engagemang och det är frågor som vi vill titta vidare på. Vi tror att det finns mycket att vinna på att hitta lättillgängliga och enkla modeller för delningsekonomi på lokal nivå, menar Madelaine Doufrix.

Huset synliggör hållbara innovationer

Ett annat intressant projekt är Graytec, ett lokalt innovationsbolag som är först i världen med att utveckla en infrastruktur för sortering av avlopp. En hållbar lösning som gör det möjligt för fastighetsägare att styra miljöpåverkan av sitt eget avloppsvatten genom fristående cirkulära system där möjligheten att spara vatten, energi och miljö tas tillvara. 

– Graytec representerar den typ av projekt som är dedikerade att göra skillnad genom att tänka nytt och förändra hur vi gör saker. De erbjuder lokal gråvattenåtervinning i stadsmiljö och har möjlighet att testa systemet skarpt i HSB Living Lab och samtidigt marknadsföra sin unika lösning. 

Ger ditt projekt en skjuts framåt

HSB Göteborg är sedan ett par år själva etablerade på Chalmersområdet, en självklar plats att befinna sig med närhet till akademin och forskning på Chalmers och intressanta aktörer kring Johanneberg Science Park som många nyttjar HSB Living Lab på olika sätt. Eftersom huset är en öppen arena är allmänheten även välkommen att arrangera workshops eller konferenser här.

– Multisalen och konferensrummet på entréplan är perfekt för mingel och möten. Vi har exempelvis arrangerat en workshop där Sveriges enda astronaut Christer Fuglesang gästade tillsammans med representanter från bland annat Chalmers och amerikanska rymdstyrelsen Nasa. 

Det finns ett stort intresse för HSB Living Lab, både i media och bland besökare från hela världen, vilket ger de innovationsföretag som bedriver projekt här en fin skjuts framåt. 

– Kanske har du egna idéer du vill testa? Tveka inte att höra av dig, hälsar Madelaine Doufrix.

SÅ BOR HYRESGÄSTERNA I I HSB LIVING LAB

I HSB Living Lab finns det sammanlagt 29 lägenheter. På plan två och fyra finns 23 lägenheter tillgängliga för uthyrning. Dessa lägenheter är på 47 kubik, ett nytt sätt att se på boendeyta. Lägenheterna ligger i boendekluster om sex lägenheter där man delar på gemensamhetsytor med kök, vardagsrum, badrum och balkong. På plan tre finns fem större lägenheter: tre stycken på 83 kvadratmeter och två stycken på 30-40 kvadratmeter.  Alla boende har tillgång till samverkansplanet på bottenvåningen. Där finns bland annat Tvättstudion och multisalen med pingisbord och Swap Cube, där hyresgäster kan lämna saker i användbart skick som de inte behöver (t.ex. böcker eller kläder). Allt som lämnas är tillgängligt och kan tas över av boende och deras besökare.


Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet här

Läs mer om HSB Living Lab och hur du kan ansöka om att delta här

Läs mer om HSB i Göteborg här


Artikeln är en annons från Johanneberg Science Park och inte en artikel av Lokalguiden.