En tillväxtregion med ljus framtid

24 januari 2020

Kristianstad är en region i tillväxt och även en kommun med stor potential. Här finns en stor bredd av olika branscher representerade och på näringslivskontoret jobbar man hårt med att ha en nära kontakt med företagen som verkar i regionen.

Foto: Cecilia Sandén

Kristianstad kommun har en stor inflyttning till kommunen och ett näringsliv som ständigt växer. Kommunen har även fler tillväxtföretag, så kallade 10-10-10-företag, jämfört med andra kommuner i liknande storlek.

– Dessutom har vi en bredd i branschbalansen som skapar en stabilitet också vid konjunkturnedgång, säger Pernilla Blixt, näringslivschef på Kristianstad kommun. Vi har också en bra infrastruktur med närhet såväl till Malmö som till kontinenten. Sedan ska man inte glömma all livskvalitet som finns i regionen – med naturen och Vattenriket precis runt knuten är Kristianstad en mycket trevlig kommun att bo och verka i.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förtäta staden. Man gör både storsatsningar på såväl bostäder som att bygga flera, större arbetsplatser. Bland annat byggs ett nytt Rättscentrum ett stenkast från centrala staden och utvecklingen av Krinova Science Park är ständigt pågående.

– Vi har idag över 100 företag knutna till Krinova, säger Pernilla Blixt.

Ledig mark utanför staden

Många kommuner runt om i landet har en brist på ledig verksamhetsmark och även i Kristianstad upplever man frågan som något tuff, även om man har en del ledigt.

– Vi har inget överflöd av ledig verksamhetsmark och eftersom vi omges av bördig jordbruksmark kommer vi i framtiden inte heller att kunna utveckla så många nya områden. Men vi har fortfarande ledig verksamhetsmark för de som vill etablera sig i området kring Kristianstad. Bland annat har vi industriområdet Ängamöllan som ligger i direkt anslutning till E22, säger Pernilla Blixt.

Sedan ska man inte glömma all livskvalitet som finns i regionen – med naturen och Vattenriket precis runt knuten är Kristianstad en mycket trevlig kommun att bo och verka i.

Det finns också lite verksamhetsmark i Tollarp och i Fjälkinge, det vill säga på orter som ligger ett par mil från centralorten.

Gällande lediga lokaler finns det en mix av det mesta, allt från butiks- och kontorslokaler till mindre lokaler för lager och produktion. Det finns däremot en brist på lediga lokaler i de större storlekarna.

Ett allt bättre företagsklimat

Pernilla Blixt beskriver näringslivet i kommunen som välmående och menar att många företag går väldigt bra och de växer i en rasande fart. Bredden på branscherna är som sagt stor men tyngdpunkten ligger på företag inom tillverkningsbranschen.

– Om vi skulle önska en ökning inom en särskild bransch hade vi önskat fler tjänsteföretag till kommunen.

2019 var ett bra år för Kristianstad. Sydsverige Live (Handelskammarens näringslivsrapport som presenterades för någon månad sedan) visar att Kristianstadsregionen har en stor andel 10-10-10-företag i förhållande till sin storlek. Samma analys visar att det inte bara är tillväxten som är god, Kristianstad har också en branschstruktur som är mindre utsatt än många andra vid en konjunkturnedgång, berättar Pernilla Blixt.

– Samtliga rapporter visar samma sak: Kristianstad växer. Bara under de senaste tio månaderna har 1 200 nya jobb skapats i Kristianstad vilket är ett bättre facit än vad både Lund (700 jobb) och Helsingborg (900 jobb) har, och innebär en jobbtillväxt på 3,3 procent. Den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv visar att företagsklimatet är bättre än det varit på tio år och Kristianstad klättrar ytterligare 13 placeringar till plats 136 på listan över Sverige 290 kommuner.

Som företag kan man få stort stöd från näringslivskontoret i Kristianstad. De har bland annat en företagslots man kan vända sig till och arbetar mycket med att hitta mötesplatser och skapa nätverksträffar för näringslivet.

– Sist men inte minst försöker vi också nå ut med informationen om att Kristianstad är en bra kommun att vara företagare i, att vi är en tillväxtregion som går en ljus framtid till mötes.

Artikeln är en annons från Kristianstads kommun och inte en artikel av Lokalguiden.