Bas Barkarby - Västra Stockholms nya mötesplats

1 juni 2020

Idag bor 5 000 människor i Barkarbystaden, men planen är att området fram till år 2032 ska utvecklas till en storstad med 30 000 nya invånare, arbetsplatser, skolor, butiker, caféer, restauranger, kultur och service. Atrium Ljungbergs nya projekt Bas Barkarby blir en central mötesplats i den nya stadsdelen.

Området där Barkarbystaden växer fram har varit en betydelsefull plats under många århundraden. Under hela 1900-talet var Barkarbyfältet ett viktigt centrum för både den militära och den civila flygutvecklingen i Sverige. Här ligger också sedan tidigare Barkarby Handelsplats, en av landets största externa handelsplatser. Idag växer det fram en ny modern stad, Barkarbystaden, här på Barkarbys gamla flygfält. De historiska byggnader och platser som finns - flygedartornet, hangarerna och landningsbanan - tas tillvara och lyfts fram i den nya staden, samtidigt som nya landmärken skapas.

Våren 2019 satte Atrium Ljungberg spaden i marken och vid årsskiftet 2021/2022 sker inflyttning. 

Hjärtat i den nya stadsdelen blir Bas Barkarby, en plats för lärande, kultur och näringsliv som utvecklas av fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Bas Barkarby blir en mötesplats där människor - både studenter och företagare - studerar, arbetar, träffas, samverkar och utvecklas tillsammans. Här kommer moderna kontorslokaler i olika storlekar att finnas samt flera våningar med ytor som kan delas av många och fungera på flera olika sätt. Våren 2019 satte Atrium Ljungberg spaden i marken och vid årsskiftet 2021/2022 sker inflyttning. BAS Barkarby får ett mycket bra läge nära Barkarby station med pendeltåg, bussar, E18 och framtida tunnelbana, regionaltåg och Förbifart Stockholm. Det gör det enkelt att ta sig hit från hela Mälardalen. 

Förutom kontors- och utbildningslokaler kommer Bas Barkarby även att innehålla bibliotek, projektverkstäder, en multihall som kan nyttjas för idrottsevenemang, mässor och event, samt en så kallad Black Box särskilt anpassad för avancerade scen- och konferensverksamheter. Dessutom adderas restaurang, café, gym och spontana mötesytor. En av de klara hyresgästerna är Järfälla gymnasium som flyttar hit med sina högskoleförberedande program vårterminen 2022. 


Bas Barkarby blir platsen för företag och verksamheter med stort fokus på forskning och utveckling.

Bas Barkarby blir platsen för företag och verksamheter med stort fokus på forskning och utveckling. Här finns möjligheter att skapa testbäddar, interagera med målgrupper och framtidens arbetskraft, vilket går helt i linje med Järfälla kommuns ambition för stadsdelen. Barkarby Science är ett nystartat samarbete mellan kommunen, näringslivet och akademi som fungerar som en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar stadsbyggnad. Målet är att utveckla och tillämpa framtidens lösningar i verklig skala i Barkarbystaden, med fokus på bland annat framtidens mobilitet och den cirkulära staden.

Fakta:

30 000 kvadratmeter BTA

Kontor, utbildning, shared spaces, idrottshall, bibliotek, restaurang, gym

Inflyttning från årsskiftet 2021/2022

Lokaler mellan 79 och 3 000 kvm tecknas nu

Artikeln är en annons från Atrium Ljungberg och inte en artikel av Lokalguiden.