30 lediga marker tomter i Värmlands län

Bråtebäcken 310, Övriga områden

Karlstad Kommuns nya stora industriområde i öster, längs E18...

Visad

Notbodvägen, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Avstyckningsbart markområde in...

Visad

Lillängsgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Intill järnvägsspår.

Visad

Lillängsgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Intill järnvägsspår.

Visad